Detta är TCO

13:37 25 februari, 2016 Om TCO

TCO är en partipolitiskt obunden centralorganisation. Vi samlar 14 fackförbund som tillsammans har drygt 1,3 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet och välfärd. 

Medlemmarna i TCO-förbunden jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn. Vår spännvidd är stor. Bland yrkesgrupperna finns allt från ingenjörer, journalister och lärare till poliser, ekonomer och sjuksköterskor.
Över 60 procent av medlemmarna är kvinnor. Cirka hälften av medlemmarna är anställda i den privata sektorn och hälften i den offentliga sektorn.

Våra viktigaste frågor handlar om trygghetssystemen i samhället, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, jämställdhet och mångfald.

Organisation
TCOs övergripande beslut fattas av kongressen, som består av representanter för de 14 medlemsförbunden. Kongressen sammanträder vart fjärde år. Styrelsen, som väljs av kongressen, har ansvar för den löpande verksamheten och TCOs kansli verkställer styrelsens beslut. 
Runt om i Sverige finns TCO-regionerna där förbunden samarbetar i regionala och lokala frågor, framför allt på arbetsmarknads- och utbildningsområdet.
En TCO-region kan till exempel omfatta en kommun eller ett län.

Andreas Beckert

Förbundssekreterare
Tel
08-782 9105
Mobil
0702-022132
E-mail
Skicka e-post till Andreas Beckert

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund