TCO-regionerna

TCO-regionerna är TCOs regionala verksamhet och är ett frivilligt samarbetsorgan mellan medlemsförbunden på regional och lokal nivå. Inriktningen på arbetet speglar de övergripande ställningstaganden som TCOs kongress fattar beslut om.

TCO-regionerna finns över hela landet. Det är förbundsföreträdare som bildar dem och de kan omfatta en region, ett län, en eller flera kommuner. Regionerna själva, ibland i samverkan, avgör hur den regionala samordningen ska fungera.

De viktigaste uppgifterna är att arbeta med samhällsfrågor som är viktiga för orten eller regionen, och att samordna förbundens arbete i lokala och regionala organ.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund