TCO i Europa

14:15 30 mars, 2015 EU

EU-samarbetet för samman det svenska samhället med våra europeiska grannar, i ett gemensamt blodomlopp. Mellan Bryssel och medlemsländerna rinner ekonomiska och politiska frågor som påverkar vardagen på varenda svensk arbetsplats.
Vi på TCO är stolta över att vara med och påverka för ett starkare, mer inkluderande och jämställt Europa.

 TCOs viktigaste uppdrag är att berätta för dem som sitter vid makten hur deras förslag kan förbättras och att driva på för bättre villkor och inflytande för arbetstagare. För oss gäller det att hitta de bästa ingångarna för att föra fram våra synpunkter. Gränsen mellan politik i Sverige och i Europa är på många sätt utplånad och idéer och förslag bollas hela tiden mellan EUs institutioner och medlemsländerna.
Därför påverkar TCO i Bryssel såväl som i Stockholm.

Ofta får vi hjälp från EU för att förbättra Sverige. När TCO tyckte att svenska arbetsgivare missbrukade rätten att anställa på visstid, så fick vi stöd från EU. Kommissionen har också krävt att Sverige ska göra något åt stora samhällsproblem som bostadsbrist och bristande integration.

Sverige lär sig av Europa. Det tycker TCO är bra.  
Vi hoppas och tror att EU också lär sig av oss.

Några exempel på TCOs påverkansarbete
EU-kommissionens investeringsplan och Europas tillväxtstrategi EU 2020 kommer att få stor betydelse för TCO-förbundens medlemmar. TCO träffar EU-kommissionen och framför vår synpunkt att  det inte räcker med vägar och broar. Om sysselsättningen och tillväxten ska öka måste det byggas förskolor så att även europeiska mammor kan arbeta. Jobbskapande tillväxt måste också inkludera unga och migranter, menar TCO.

 - Vi har ett väldigt tydligt jämställdhetsperspektiv i allt vårt EU-arbete, säger Berivan Öngörur, internationell sekreterare på TCO.

Öppenhet och rörlighet för varor, tjänster kapital och människor är europasamarbetets hörnstenar. TCO motarbetar alla försök att begränsa arbetstagares och studenters fria rörlighet. Ett socialt Europa med schyssta och likvärdiga villkor för alla arbetstagare är grunden för ett konkurrenskraftigt Europa, menar TCO. 

Utbildning och livslångt lärande är ett annat område som är viktigt för TCO. Vi menar att Europa ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med lågbetald arbetskraft.

Berivan Öngörur

internationell sekreterare
Tel
08-782 92 30
Mobil
072-527 44 41
E-mail
Skicka e-post till Berivan Öngörur

Mika Domisch

internationell sekreterare
Tel
08-782 91 54
Mobil
072-253 69 79
E-mail
Skicka e-post till Mika Domisch

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund