Fackens Europasamarbete

07:00 19 maj, 2015 EU

TCO samverkar med sina systerorganisationer inom Europafacket, som är en partipolitiskt obunden, erkänd arbetstagarpart inom Europasamarbetet.

Samarbeten med och inom Europafacket
Europafacket (förkortas ETUC på engelska och EFS på svenska) har 90 nationella centralorganisationer från 39 länder, samt 10 Europafackliga centralorganisationer som medlemmar. LO, TCO och Saco är de tre svenska medlemmarna.

Genom Europafacket driver TCO och de andra medlemsorganisationerna arbetstagarnas intressen inom Europasamarbetet. Europafacket startade 1973 och är en stark förespråkare för EU och den europeiska integrationen. Den sociala dialogen och påverkansarbete gentemot EUs institutioner är viktiga uppgifter.

Eurocadres 
Eurocadres är en facklig organisation som representerar chefer och specialister på Europanivå. TCO och Saco är de svenska medlemmarna i organisationen som bildades 1993.
EU-kommissionen har erkänt Eurocadres som part på den europeiska arbetsmarknaden. Det ger välutbildade och professionella en plattform för att delta i den sociala dialogen och i förhandlingar på europeisk nivå. Organisationen påverkar och informerar direkt gentemot EUs institutioner i frågor som är viktiga för medlemmarna.
Eurocadres är medlem i Europafacket. Eurocadres arbetar för att bredda perspektivet inom Europafacket, i frågor som rör chefer och specialister. 

ETUI
ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket med ansvar för forskning, utveckling och utbildning. Institutet är en brygga mellan den akademiska och fackliga världen och samverkar med olika universitet, med akademiker och andra experter. Det har som mål att stödja arbetstagarnas intressen och Europasamarbetets sociala dimension.

ETUI består av två avdelningar där den ena är ett forsknings- och utvecklingsinstitut som ägnar sig åt områden som arbetsmiljö, arbetsvillkor och anställningsförhållanden, socialpolitik och partsamverkan på Europanivå.

Den andra avdelningen arrangerar kurser för Europafackets medlemsorganisationer. Utbildningarna kan handla om förnyelse av fackligt ledarskap, språkutbildning, projektledning eller fackliga strategier för att stärka EUs sociala dimension. TCO Fackliga Akademi samarbetar med ETUIs utbildningsavdelning. 

 

 

Berivan Öngörur

internationell sekreterare
Tel
08-782 92 30
Mobil
072-527 44 41
E-mail
Skicka e-post till Berivan Öngörur

Mika Domisch

internationell sekreterare
Tel
08-782 91 54
Mobil
072-253 69 79
E-mail
Skicka e-post till Mika Domisch

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund