Sociala dialogen

15:25 18 mars, 2015 EU

Europafacket och TCO driver på utvecklingen av den sociala dialogen inom EU. Dialogen ska tillvarata arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen inom Unionen.

Den sociala dialogen är systemet för förhandlingar och samråd, dels mellan arbetsmarknadens parter, dels mellan parterna och EUs institutioner.

Dialogen ska stärka EUs sociala dimension och är ett mycket viktigt redskap för Europafacket. Den ger arbetsmarknadens parter rätt till information och konsultation om EU-kommissionens olika förslag redan på ett tidigt stadium. Det är viktigt, eftersom det då fortfarande finns möjlighet att påverka kommande beslut.

Dialogens redskap är förhandlingar, diskussioner, konsultationer och gemensamma aktiva åtgärder. Ibland förhandlar arbetsgivarna och Europafacket med varandra, ibland är den sociala dialogen trepartisk. Det innebär att institutionerna, som EU-kommissionen eller Europarådet, deltar.

Vem får vara med?
TCO och andra fackliga organisationer
representeras av Europafacket (förkortas ETUC på engelska och EFS på svenska)

Arbetsgivarnas organisationer är flera:
BusinessEurope är en samarbetsorganisation för 40 industri- och arbetsgivarförbund på den privata sidan, från EUs olika medlemsländer.
CEEP företräder de offentliga arbetsgivarna på europanivå.
UEAPME företräder de små företagen.

Självständiga avtal möjliga
Arbetsgivarna och arbetstagarna kan rekommendera åtgärder och bestämma sig för att träffa självständiga avtal, utan att blanda in EU-kommissionen. Sedan kan de begära att avtalet antas som ett direktiv, för att sedan införlivas i medlemsländernas lagstiftning. Det har skett med avtalet mot diskriminering av deltids- och visstidsanställda, till exempel.

Det finns flera avtal på Europanivå
Här är de viktigaste

Ramavtal om distansarbete (Telework) 2002 (PDF)
Ramavtal om arbetsrelaterad stress 2004 (PDF).
Ramavtal om trakasserier och våld i arbetslivet 2007 (PDF)
Ramavtal om en arbetsmarknad för alla 2010 (PDF).
Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning 2013 (PDF)

Mika Domisch

internationell sekreterare
Tel
08-782 91 54
Mobil
072-253 69 79
E-mail
Skicka e-post till Mika Domisch

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund