Globalt

14:24 20 maj, 2015 Globalt

För TCO är solidaritet med arbetstagare runtom i världen en grundläggande fråga.
Därför engagerar vi oss i fackligt utvecklingssamarbete, i FN:s arbetslivsorgan ILO och i Världsfackets arbete.

 Trots att alla världens stater är skyldiga att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet så mördas hundratals fackliga företrädare varje år. Tusentals utsätts för förtryck och förföljelser, trakasserier och arresteringar.

Fackligt rättighetsindex
Varje år gör Världsfacket (ITUC på engelska och IFS på svenska.) en kartläggning av kränkningar av mänskliga rättigheter runtom i världen. Dokumentationen presenteras i juni varje år som ett rättighetsindex. Det presenteras i Sverige av Union to Union,TCO, LO, Sacos biståndsorganisation.  

ILO
På arbetslivets område är det FN-organet ILO som övervakar och utvecklar konventioner och andra instrument som stärker mänskliga rättigheter i arbetslivet. 

Överallt i världen arbetar fackligt aktiva för att förbättra situationen på arbetsplatserna, för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna. Många gånger riskerar de både jobb och försörjning och ibland till och med sitt eget liv. 

Att vara engagerad i arbetsvillkor och i sin fackförening är i sig ett aktivt arbete för allas lika värde. Rätten att bilda fackföreningar är en mänsklig rättighet, som ständigt kränks jorden runt. Vår solidaritet behövs. 

Vi ser också att löner och villkor i Sverige hänger samman med utvecklingen i omvärlden. Om lönerna är låga och arbetsvillkoren dåliga på andra håll påverkas den svenska arbetsmarknaden på längre sikt.
Därför stärker vi även oss själva när vi engagerar oss för bättre och starkare fackliga organisationer i fattigare länder. 

Fackliga organisationer måste verka på den nivå där besluten fattas. Idag tas beslut som rör svenska arbetstagare allt oftare i utlandet, inom EU eller av företagsledningar i stora multinationella bolag. Därför engagerar sig TCO både i Europasamarbetet  och i det fackliga globala arbetet. 

Anna Gustafsson

internationell sekreterare
Tel
08-782 91 07
Mobil
072-525 74 64
E-mail
Skicka e-post till Anna Gustafsson

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund