StartFackliga akademin

Europasamarbetets möjligheter

Europasamarbetets möjligheter – med studieresa till Bryssel

EU växte fram ur Europas blodiga historia med ständiga krig mellan länderna och där demokratin fick kämpa för sin överlevnad. Så vilken roll spelar Europasamarbetet idag för stabilitet och fortsatt fred på vår kontinent? Är vi där igen? Hur bidrar EU till stärkt demokrati och vilken roll har fackföreningarna?

Ansökan är stängd och utbildningen ges ej under 2023

Europasamarbetets möjligheter är en utbildning för dig som bättre vill förstå hur Europasamarbetet fungerar och vilken roll EU har för fred, frihet och demokrati. Du får dessutom veta hur medlemskapet i unionen påverkar arbets- och livsvillkor i Sverige och hur facken jobbar för att påverka. 

Du kommer att få uppleva en studieresa till Bryssel där vi möter Europaparlamentariker, tjänstemän på EU-institutioner, fackliga företrädare med flera.

Programmet görs i nära samarbete med våra kollegor på LO, TCO och Saco:s fackliga Brysselkontor, som vi också besöker. Vi undersöker kopplingarna mellan beslut fattade på EU-nivå och svenska arbets- och livsförhållanden och fackens viktiga roll. Steget från Bryssel till hemmaplan är mindre än man kan tro. 

2022 hade kursen inriktningen Facket, fred och frihet. Detta kan komma att ändras till nästa omgång. 

Målgrupp 

Europasamarbetets möjligheter är öppen för både förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden. Utbildningen vänder sig till dig som bättre vill förstå hur Europasamarbetet fungerar och vilken roll EU har för fred, frihet och demokrati. 

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas deltagarna

 • bättre förstå Europasamarbetets roll för fred och frihet och demokrati 
 • bättre förstå beslutsprocesserna på EU-nivå och hur dessa beslut kan påverka arbets- och livsvillkor i Sverige
 • kunna ge exempel på hur facket kan vara med och påverka, både i Bryssel och på hemmaplan.

Upplägg och datum

Denna utbildning består av tre delar. 

 • Del 1: Introduktionsträff och föreläsningar på videoplattform (6 timmar)
  Du får en introduktion av utbildningsprogrammet och deltagare och får träffa gästföreläsare. Vi borrar särskilt i frågor om demokrati, fred och fackligt utvecklingsarbete.
 • Del 2: Studier hemifrån (ca 6-12 timmar beroende på din ambitionsnivå)
  När det passar dig: en digital grundutbildning om EU:s institutioner och fördrag, om historia och hur beslut fattas på EU-nivå. Boken Facket och EU – så funkar det, ingår och skickas till alla deltagare.  
 • Del 3: Studieresa till Bryssel (fyra dagar)
  Vi reser till Bryssel och besöker bland annat några av EU:s institutioner, träffar europaparlamentariker och besöker vårt fackliga brysselkontor. Vi diskuterar utbildningens olika teman med dem. 

Kostnad

I deltagaravgiften ingår utöver utbildningen även hotell, en middag, en lunch och aktiviteter. Ditt förbund betalar resor till och från Bryssel, lokaltrafik samt eventuella andra omkostnader. 

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningen lämnas av Ronny Tedestedt.

 

 

Bild på Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt