Samhällsekonomi och fackliga utmaningar 7,5 högskolepoäng

Både företag och fackföreningar utmanas i världsekonomin. Pengar, varor, tjänster och hela verksamheter flyttas över gränser och den globala konkurrensen sätter villkor för löner och avtal. Migration, krav på likabehandling och jämställdhet gör också att fackliga företrädare bättre behöver förstå omvärlden och samhällsekonomins påverkan.
KURSEN ÅTERKOMMER HÖSTEN 2017. VI ÅTERKOMMER SENAST I FEBRUARI

12 september – 15 november 2016
7,5 högskolepoäng i samverkan med Stockholms universitet

Denna kurs ger grundläggande kunskap om nationalekonomiskt tänkande. Den ger insikter i hur samhällsekonomin, lokalt och globalt, styr förutsättningar för löneförhandlingar och kollektivavtal. Fackets roll för den ekonomiska utvecklingen är ett viktigt tema. Deltagarna får både en teoretisk kunskapsbas och många praktiska exempel för att efter kursen kunna göra säkrare egna analyser och självständiga slutsatser i till exempel löneförhandlingar.

Kursen arrangeras av Enheten för arbetsmarknadskunskap, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, på uppdrag av TCO Fackliga Akademi. Ansvarig är professor Tomas Korpi.

Målgrupp
Kursen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som är verksamma i förhandlingar i fackliga styrelser, i avtalsråd, europeiska företagsråd eller motsvarande.

Kursdesign
Studierna genomförs som tre tvådagarsseminarier (internat) på Bergendal Meetings i Sollentuna med nätbaserade studier mellan seminarierna. 

Tider för seminarierna på Bergendal

  • 12-13 september
  • 10-11 oktober
  • 14-15 november

Kursen tar upp

  • Samhällsekonomins grunder
  • Lönebildningens roll
  • Fackets viktiga roll i samhällsekonomin
  • Tillväxt, migration och jämställdhet

Kurslitteratur
Eklund, Klas, Vår ekonomi, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Björklund, Anders, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Bertil Holmlund och Eskil Wadensjö, Arbetsmarknaden, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Diverse artiklar.

Kursavgift
Betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare. Utbildningskostnad: 12 000 kronor samt litteratur 1 500 kronor. Till detta tillkommer helpension Bergendal 8 640 per deltagare, vilket inkluderar buss till och från Cityterminalen i centrala Stockholm och Bergendal, övernattning och samtliga måltider under tre seminarier.
Det är också möjligt att välja dagkonferens med enbart lunch och kaffe under dagtid till ett pris av 5 400 per deltagare.
Alla priser är exklusive moms.

TCO Fackliga Akademi rekommenderar varmt helpensionsalternativet. Möten över förbundsgränserna och diskussionerna på kvällen är en väsentlig del av lärandet

Anmälan
Vi öppnar en anmälan med en länk från denna plats, senast i februari. 

Ytterligare information om kursen lämnas av Ken Bjerregaard tfn 08-782 91 57
E-post: kursinfo(at)tco.se.

10:49 14 december, 2015 Arbetsmarknad, Ekonomi & Tillväxt, Om TCO

Ken Bjerregaard

Utbildningschef

Så tycker TCO om välfärdsutredningen

Remisstiden för att svara på Välfärdsutredningens slutbetänkande går ut den 24 februari. TCO har skickat in sitt remissvar och avstyrker utredningens huvudförslag om reglering av tillåten vinstnivå.

Läs mer här

TCO söker utbildningskoordinator till TCO Fackliga Akademi

Vill du utveckla och genomföra kurser, seminarier, studieresor och andra utvecklingsinsatser för TCO-förbundens förtroendevalda och anställda?

Läs mer här

Ny rapport från TCO: Återkommande utveckling

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Dagens kunskaper räcker inte för att klara morgondagens utmaningar. Vi måste utbilda oss flera gånger under ett arbetsliv. För tjänstemännen är behoven tydliga, men utbudet för litet. Läs vår rapport om behovet av ett omställningsuppdrag för högskolan här

Läs mer här

Se seminariet Återkommande utveckling i efterhand

Se livesändningen här

Titta!
image description

Ny rapport om Högskolans omställningsuppdrag

Har du någonsin tänkt att du skulle behöva vidareutbilda dig för att utvecklas i ditt nuvarande jobb, eller för att kunna byta jobb i framtiden? I så fall är du inte ensam. I många yrken höjs eller förändras kunskapskraven och det är inte alltid man som individ hinner med att uppgradera sin kunskap i motsvarande grad.

TCOs heldagskonferens om utbildning i framtidens arbetsliv

Anmäl dig nu!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här

Vad händer när A.I.s vill leva Like a Swede?

Se succéfilmen om hur robotarna startar fackförbund här.

Läs mer här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund