StartFackliga akademin

ETUI:s utbildningar

ETUI - facklig utbildning i Europa

ETUI anordnar utbildningar och seminarier för europeiska fackliga organisationer. Alltså är de öppna för både förtroendevalda och förbundsanställda i TCO-förbunden. Kvaliteten är oftast hög och priset är lågt. Det finns både digitala utbildningar och sådana som inbegriper en resa till något annat europeiskt land.

Kurserna kan handla om facklig förnyelse och ledarskap, om övergången till ett fossilfritt arbetsliv, eller träning i att arbeta mer strategiskt i facket. ETUI genomför också språkutbildningar med förhandling och arbetsmarknadsinriktning, både digitalt och på plats i något av medlemsländerna.

Utbildning för representanter i Europeiska företagsråd (European Works Councils, EWC) är också en viktig del av ETUI:s utbildningsutbud.

Målet med utbildningarna är att stärka EU:s sociala dimension och det fackliga samarbetet över Europas nationsgränser. Därför ingår alltid förståelse och erfarenhetsutbyte i ett multikulturellt fackligt sammanhang. 

Hur ansöker man? 

Aktuella utbildningar att söka hittar du du via ETUI:s webbplats.

Vad kostar det?
Utbildningar i det fysiska rummet kostar normalt 60 euro per kursdag och det är inklusive allt: boende, resa till kursorten, mat med mera. De många digitala utbildningarna är ofta helt avgiftsfria.  

Hur söker jag till ETUI:s aktiviteter? 

  1. Förankra hos din chef/ditt förbund vilken kurs du är intresserad av och ta reda på vilka faktureringsuppgifter som gäller. 
  2. Kontakta Fackliga Akademin. Vi skickar ansökningshandlingar och mer information till dig. 
  3. Mejla din ifyllda ansökan till ronny.tedestedt@tco.se om så krävs. Digitala utbildningar brukar ha en mer öppen process med direktlänk som du får av oss. 

Resten av processen ligger hos oss och ETUI. ETUI gör det fortsatta urvalet och meddelar dig om du blivit antagen eller inte. 

Vad gör Fackliga Akademin och ETUI tillsammans?

Fackliga Akademin deltar i arbetet mellan ETUI och Europas övriga fackliga centralorganisationer för att påverka vilka frågor kurser och aktiviteter som kommer upp. Vi tar som vår uppgift att driva på för fler aktiviteter som berör tjänstemännens arbetssituation, till exempel om gränslöst arbete, kompetensutveckling eller stress. 

Då och då samarrangerar Fackliga Akademin utbildningar med ETUI och någon ytterligare europeisk facklig organisation. Några exempel är ett nätverksbyggande kring digitalt lärande och en digital tredagarskurs om strategiskt tänkande, kreativitetsutveckling och att bygga framtidsscenarier, där vi samverkade med finska TSL och med ETUI.

Mer om ETUI

ETUI är det självständiga institutet inom Europafacket med ansvar för forskning, utveckling och utbildning. Institutet är en brygga mellan den akademiska och fackliga världen och samverkar med olika universitet, med akademiker och andra experter. Det har som mål att stödja arbetstagarnas intressen och Europasamarbetets sociala dimension.

ETUI består av två avdelningar där den ena är ett forsknings- och utvecklingsinstitut som ägnar sig åt områden som arbetsmiljö, arbetsvillkor och anställningsförhållanden, socialpolitik och partssamverkan på Europanivå. Den andra avdelningen är den som arrangerar kurser och andra lärandemöjligheter för förtroendevalda och förbundsanställda inom Europafackets medlemsorganisationer.