Förhandlingsteknik – psykologi & verktyg för bättre resultat

Att förhandla är en central kompetens inom facket. Och färdigheter i förhandling är dessutom universella i andra sammanhang. Genom handfasta övningar och erfarenhetsutbyten över förbundsgränserna utforskar vi olika typer av förhandlingssituationer för att stärka dig som facklig förhandlare.

Alla studieplatser fyllda. Ansökan stängd.

 

 

Du har kanske förhandlat ett tag och vill få syn på dina egna förhandlingsbeteenden utifrån ett teoretiskt perspektiv. Eller så vill du bli tryggare och skickligare i din roll genom att få fler verktyg i din förhandlingslåda. Under denna endagsutbildning får du praktiska metoder som du kan använda i ditt fackliga uppdrag.

Målgrupp

Förhandlingsteknik – psykologi & verktyg för bättre resultat vänder sig till dig som har ett nu pågående uppdrag som förhandlare i ditt förbund.

Ditt uppdrag kan ske i olika former av partskommunikation, som att vara fackets talesperson i APT, samverkan eller i regelrätta förhandlingar.

Både förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden välkomnas.

Det är önskvärt om du har minst ett års erfarenhet från fackliga förhandlingar och kommit igång i ditt uppdrag.

Utbildningens mål

Efter denna utbildning förväntas deltagaren:

  • ha tillägnat sig fler verktyg och metoder som kan användas i olika förhandlingssituationer
  • ha fått en större insikt i förhandlingsprocessens olika faser  
  • känna sig tryggare och skickligare olika förhandlingssituationer

Datum och upplägg

Onsdag 13 mars 2024 kl 8:45-17:00 genomförs denna endagsutbildning av Joakim Aare på Yesbridge på uppdrag av Fackliga akademin på TCO. Vi träffas i det digitala rummet via Zoom.

Teori varvas med träning och praktiska metoder för att skapa goda och långsiktiga relationer i förhandlingssammanhang.

Under utbildningsdagen kommer bland annat följande ämnen att tas upp:

  • förhandlingens grunder
  • påverkanspsykologi
  • strategier och tekniker
  • förhandlingens faser
  • förhandlingsretorik
  • kroppsspråk
  • checklista

Avgift

Deltagaravgiften är 2500 SEK exkl moms per person. Deltagaravgiften betalas normalt av ditt förbund eller eventuellt din arbetsgivare. För frågor om eventuell förlorad arbetsinkomst eller övriga ersättningar kontakta ditt förbund. 

Frågor?

Kontakta Ronny Tedestedt på Fackliga akademin för mer information.