StartFackliga akademin

Konsten att förhandla

Konsten att förhandla

Konsten att förhandla är en central kompetens inom facket. Och dessutom väldigt bra att kunna i vardagslivet. Här erbjuds du nya insikter, kunskaper och träning i förhandling. Med hjälp av spännande teknik, en ögonöppnande webbkurs och ett lekfullt och prestigelöst angreppssätt sätter vi din egen utveckling som förhandlare i centrum.

Ansökan är stängd

Kursen går inte just nu, mer information kommer när nya datum är planerade.

Här tränar vi förhandling genom uppgifter som ska genomföras i din fackliga vardag, men också genom ett spel och erfarenhetsutbyte. Genomgående kopplar vi på grupp- och självreflektion för att skapa utveckling och fördjupning. Med hjälp av psykolog kommer du också att få stöd i att titta på dina styrkor och svagheter i förhandlingssituationer.

Målgrupp

Konsten att förhandla vänder sig till dig som har ett nu pågående uppdrag som förhandlare i ditt förbund. Du kan vara förtroendevald såväl som förbundsanställd.
Ditt uppdrag kan ske i olika former av partskommunikation, som att vara fackets talesperson i APT, samverkan eller i regelrätta förhandlingar.

Utbildningens mål 

Våra kunskapsmål är att deltagare efter utbildningen:  

  • tillägnat sig ett strategiskt planerings- och arbetssätt i en förhandlingsprocess
  • fått en större insikt i hur samspelet mellan en själv och motpart påverkar utgången av förhandlingar
  • vässat sin argumentationsförmåga.

 

Utbildningens mål om förändrat beteende är att deltagare efter utbildningen:

  • känner sig tryggare och skickligare i olika förhandlingssituationer
  • kan byta strategi vid behov och har utvecklat en större flexibilitet
  • utvecklat en större tolknings- och påverkansförmåga av det som sker i ett förhandlingsrum.

Datum & tider

Del 1: halvdag: Introduktion på videoplattform 
Del 2: två dagars liveträff på Bergendal. övningar, förhandlingsspel och erfarenhetsutbyte.
Del 3: En webbutbildning i förhandlingsteknik, som du genomför när det passar dig (3-4 timmar).
Del 4: halvdag: Frågor och svar på videoplattform med webbkursens skapare kl 9-11.
Del 5:  2-6 timmar när det passar dig: Träna och omsätta nya förhandlingskunskaper i den egna vardagen.
Del 6: halvdag: Reflektion och fortsatt lärande på videoplattform kl 10-15.

Avgift

Kostnaden för Konsten att förhandla varierar, beroende bland annat på om utbildningen sker digitalt eller på plats. Kostnaden betalas normalt av ditt förbund eller eventuellt din arbetsgivare. Uppdaterat pris kommer när nästa kurs är planerad.

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt