Konsten att förhandla

Konsten att förhandla är en central kompetens inom facket. Och dessutom väldigt bra att kunna i vardagslivet. Här erbjuds du nya insikter, kunskaper och träning i förhandling. Med hjälp av spännande teknik, en ögonöppnande webbkurs och ett lekfullt och prestigelöst angreppssätt sätter vi din egen utveckling som förhandlare i centrum.

Ansökan är stängd. Välkommen tillbaka. 

Här tränar vi förhandling genom uppgifter som ska genomföras i din fackliga vardag, men också genom förhandlingsupplevelser i VR-miljö, liksom övningar i det fysiska rummet där både film och video ingår. Teoretiska utgångspunkter i förhandlingsteknik får du bland annat genom en webb-baserad del. Och Konsten att förhandla innehåller en hel del erfarenhetsutbyten med deltagare från olika TCO-förbund.

Ett centralt tema handlar om att bättre lära känna sig själv och få syn på sitt eget beteende i förhandlarrollen. Vi borrar i frågor om hur våra tankar, känslor och beteenden påverkar i förhandlingssituationer. Mitt eget och andras kroppsspråk liksom att påverka energin i rummet ingår också. Ett annat tema är hur det är att företräda andra i förhandlingar - här finns fler likheter än man kan ana mellan fackliga förhandlingar och spionfilmer.

En viktig del av Konsten att förhandla är att du ges möjlighet att träna och omsätta idéer och färdigheter i din fackliga vardag. Under utbildningen genomför minst ett riktigt förhandlingstillfälle och gör en mindre egen uppgift kopplat till detta. I denna del kopplar vi även på själv- och gruppreflektion för att skapa utveckling och fördjupning.

Under detta utbildningsprogram tar vi hjälp av Fabel AB med en psykolog som både har erfarenhet av organisationsutveckling och rollspel, liksom en rutinerad processledare som har förmågan att hitta kreativa lösningar på komplexa problem. Vi träffar också en förhandlingsexpert från Yesbridge AB som både kan förhandlingsteknik och nationalekonomi liksom tidigare jobbat som medlare. 

 

Målgrupp

Konsten att förhandla vänder sig till dig som har ett nu pågående uppdrag som förhandlare i ditt förbund. Du kan vara förtroendevald såväl som förbundsanställd.
Ditt uppdrag kan ske i olika former av partskommunikation, som att vara fackets talesperson i APT, samverkan eller i regelrätta förhandlingar.

Utbildningens mål 

Efter denna utbildning förväntas att deltagaren:

  • får en större insikt i hur ens egna beteenden, kroppsspråk och samspel med motpart kan påverka utgången av förhandlingar
  • känner sig tryggare och skickligare i olika förhandlingssituationer
  • har verktyg och metoder som kan användas i olika förhandlingssituationer

Datum & upplägg 

Konsten att förhandla genomförs både i det digitala och fysiska rummet. Vissa delar gör vi tillsammans i realtid. Andra delar gör du när det passar dig i din vardag. Nedan är datum och upplägg för våren 2023.  

Del 1: Introduktion deltagare och utbildning (4 timmar)
16 mars kl 13:00-17:00. Digital halvdag via Teams/Zoom. Introduktion deltagare och utbildning. Filmanalys - att företräda andra i en förhandling. Erfarenhetsutbyte. 

Del 2: Förhandling i och bortom det fysiska rummet (2 dagar)
20-21 mars. Internat med övernattning på Bergendal i Sollentuna. Personlig utvecklingsplan, förhandlingsövningar i VR (virtual reality) och i det fysiska rummet, kroppsspråk, psykologisk flexibilitet och erfarenhetsutbyte.

Del 3: Webbutbildning i förhandlingsteknik (ca 3-4 timmar)
22 mars-11 april. En webbutbildning i förhandlingsteknik som du genomför när det passar dig. 

Del 4: Frågor & svar (3,5 timmar)
18 april kl. 9:00-12:30. Digital halvdag via Teams/Zoom. Frågor och svar med webbutbildningens skapare.  

Del 5: Välkommen till verkligheten (ca 2-6 timmar)  
19 april-23 maj. Välkommen till verkligheten där du tränar och omsätter nya förhandlingskunskaper i den egna vardagen. Du genomför förhandlingstillfället och uppgiften när det passar dig.

Del 6: Uppföljning och erfarenhetsutbyte (3,5 timmar)
30 maj kl. 9:00-12:30 Digital halvdag via Teams/Zoom. Uppföljning Välkommen till verkligheten och personlig utvecklingsplan. Erfarenhetsutbyte, sammanfattning och utvärdering.  

Avgift

Deltagaravgiften för Konsten att förhandla är 11 250 kr exklusive moms per person. Deltagaravgiften betalas normalt av ditt förbund eller eventuellt din arbetsgivare. 

Avgiften inkluderar lärandeaktiviteter, föreläsningar, mat och boende på Bergendal i Sollentuna. Även transport mellan Bergendal och Cityterminalen vid Stockholm Centralstation ingår. Ditt förbund står för resor till och från Stockholm. För frågor om eventuella övriga ersättningar kontakta ditt förbund.

Frågor?

Kontakta Ronny Tedestedt på Fackliga akademin för mer information. Kontaktuppgifter nedan. Välkommen med din ansökan!

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt