Regionalt skyddsombud – ditt uppdrag och den digitala arbetsmiljön

Vad påverkar vår digitala arbetsmiljö? Vad ingår i uppdraget som regionalt skyddsombud? Välkommen till detta specialdesignade utbildningsprogram som ger dig kunskap och verktyg för att bättre kunna utföra uppdraget som RSO/RAMO. Vi arbetar med erfarenhetsutbyten, föreläsningar, olika case samt interaktiv teater. En central del är att genomföra ett eget arbetsplatsbesök och göra en mindre enskild uppgift kopplat till detta. Vi möts både i det digitala och fysiska rummet om smittskyddsläget tillåter. Annars träffas vi enbart digitalt.

Ansökan är stängd. Nästa utbildningsomgång kommer preliminärt att anordnas under vårterminen 2024. Välkommen med din ansökan i slutet av 2023.  

Digitala verktyg i datorn och mobiltelefonen är en del av vår arbetsmiljö. Dessa verktyg ska underlätta arbetet som ofta innebär tvära kast mellan olika arbetsuppgifter och hantering av stora mängder av information. Sedan pandemin har digitala verktyg också blivit vanligare för att möta och interagera med människor.

Ofta går det bra men ibland uppstår krockar mellan hjärnan och de digitala verktygen. Teknikstress är en arbetsmiljörisk och har aktualiserats med anledning av att fler arbetar hemifrån och på distans. Under detta utbildningsprogram får du lära dig mer om kognitiva och digitala arbetsmiljöproblem.

Vad ingår i uppdraget som RSO/RAMO? Och vad ingår inte? Hur skiljer sig detta förtroendeuppdrag från andra? Vi borrar i lagar och regler.

Syfte

Syftet med detta program är att du får en bättre bild av vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO. Ett ytterligare syfte är att du som RSO/RAMO har mer kunskap om digital och kognitiv arbetsmiljö för att bättre kunna jobba med dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom syftar denna lärandeaktivitet till ett erfarenhetsutbyte mellan RSO/RAMO i TCO-förbunden.

Mål

Efter detta utbildningsprogram förväntas deltagarna:

  • kunna beskriva och förklara vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO
  • ha en förståelse för vad som påverkar vår digitala och kognitiva arbetsmiljö 
  • kunna föreslå lämpliga arbetsmiljöinsatser i olika situationer 

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som redan har ett uppdrag som regionalt skyddsombud/regionalt arbetsmiljöombud (RSO/RAMO) inom ett TCO-förbund.

Upplägg

Utbildningsprogrammet består av olika delar med två centrala teman. Det ena temat handlar om den digitala och kognitiva arbetsmiljön. Det andra handlar om lag och rätt där vi undersöker vilka rättsliga utgångspunkter som styr uppdraget som RSO/RAMO.

Utbildningsprogrammet genomförs både i det digitala och fysiska rummet. Vissa delar genomförs vid särskilda tillfällen tillsammans med andra deltagare. Andra kan du göra när det passar dig. 

I programmet ingår att du genomför ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO, antingen fysiskt på arbetsplatsen eller digitalt. Helst under oktober-november. 

OBS! Om det ej skulle vara möjligt att ses i det fysiska rummet med anledning av smittskyddsläget kommer hela utbildningsprogrammet att genomföras i det digitala rummet.

Datum och tider

Del 1: Introduktion (3 timmar) & digital och kognitiv arbetsmiljö (3,5 timmar)
Två digitala träffar, halvdagar. 
27 september 2023 kl 13:00-16:00. Introduktion utbildningsprogram och deltagare. Föreläsning om MTO-perspektivet, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

28 september 2023 kl 9:00-12:30. Föreläsning och diskussioner. Gästföreläsare Cecilia Berlin, docent Chalmers.

Del 2: Uppdraget som RSO/RAMO (1-2 timmar)
29 september - 5 oktober 2023. Ca 1-2 timmar när det passar dig. Digitalt via plattform. Förinspelade föreläsningsklipp med Maria Steinberg, docent i arbetsrätt med arbetsmiljörätt. Individuella reflektionsfrågor kopplat till föreläsningen.

Del 3: Uppdraget som RSO/RAMO (2 heldagar, 16 timmar)
10-11 oktober 2023. Två dagars internat med övernattning på Bergendal i Sollentuna. Frågor & svar tillsammans med Maria Steinberg. Interaktiv teater med Tage Granit. Diskussioner och erfarenhetsutbyten. Introduktion Välkommen till verkligheten.

Del 4: Välkommen till verkligheten (3-5 timmar)
12 oktober - 1 december 2023. När och där det passar dig. Dokumentation och reflektion över ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO med särskilt fokus på den digitala arbetsmiljön (2-3 timmar samt arbetstid för arbetsplatsbesök du ändå skulle ha gjort). Du ger återkoppling till några andra deltagares reflektionsuppgifter (1-2 timmar).

Del 5: Uppföljning och vägar framåt (3 timmar)
15 december kl. 9-12. Digital träff, halvdag. 
Erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kopplat till uppgiften Välkommen till verkligheten med tillhörande arbetsplatsbesök och reflektionsuppgift. 

Litteratur

Litteratur ingår och kommer att skickas med post till den adress du som deltagare uppger i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Kostnad

Ingen deltagaravgift. Ingår gör resor, logi, föreläsningar och litteratur.  

Ytterligare information lämnas av Ronny Tedestedt på TCO, för kontaktuppgifter se nedan.

 

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt