Lyssna på TCO:arna, Magdalena Andersson!

Blogg

2021-11-04

Magdalena Andersson har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna. Min uppmaning till dig Andersson är: lyssna noga på vad TCO-förbundens medlemmar har för behov, och se vilken betydelse de har för vårt välstånd och för välfärden.

Socialdemokraterna är ett parti som historiskt har haft ett stort stöd bland TCO-förbundens medlemmar. Men så ser det inte längre ut. I SCB:s senaste partisympatiundersökning är Moderaterna med god marginal största parti bland TCO:arna. Socialdemokraterna når inte ens upp till 25 procent. En förklaring kan vara att de breda löntagargrupperna i Sverige inte längre ser Anderssons parti som det självklara för att lösa de utmaningar de ser.

I de tretton TCO-förbunden samlas över 1,4 miljoner medlemmar. De är väldigt gärna med och bygger ett modernt, grönt och digitalt samhälle. De är på många sätt samhällsbärare – både genom sina yrken som sjuksköterskor, socialsekreterare, poliser, ingenjörer med mera. Men de är det också genom sitt engagemang i civilsamhället. De är klassföräldrar och fotbollstränare, de skjutsar till ishallen och de bakar bullar till scoutklubben när det ska samlas in pengar.

Måste få känna trygghet när livet vänder

De är också villiga skattebetalare till ett samhälle som hänger ihop. Det är därför helt centralt att även de känner trygghet när livet vänder – när de blir sjuka, arbetslösa, föräldrar eller pensionärer. Det är därför frågor om taken i socialförsäkringarna är så viktiga för TCO. Av den anledningen driver vi frågan om att avgifterna till pensionssystemet måste höjas så att det offentliga pensionssystemet inte förvandlas till en grundtrygghetsmodell där en anständig pension kräver stora tjänstepensionsavsättningar eller eget sparande. Vi behöver en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som gör att vi kan omfamna den digitalisering som nu pågår och där tjänstemän i större utsträckning ställs inför behov av utbildning och omställning än under industrialiseringen.

Politiska samtalet måste handla om TCO:arna

Men det handlar också om hur samhället och politiken ser på och talar om de här yrkesgrupperna. Idag har medelklass, mellanchef och liknande begrepp mer eller mindre blivit skällsord. Det är en farlig väg att gå. Det är helt avgörande att det politiska samtalet omfamnar de breda löntagargrupper som finns i TCO. Att de känner tillförsikt är avgörande för att vårt demokratiska samhälle ska kunna fortsätta utvecklas.

Att ställa olika grupper på arbetsmarknaden mot varandra är farligt. Tjänstemannayrken kan skilja sig åt mycket sinsemellan. Samma sak gäller för arbetaryrken. En sak TCO-yrkena har gemensamt är dock att arbetsmiljön blir allt mer pressad. Den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige är psykisk ohälsa.

Det handlar också om kronor och ören. Januaripartierna var överens om att genomföra en skattereform. Det har inte skett. Magdalena Andersson bör verka för att en sådan sker. Det måste bli mer lönsamt att arbeta, utbilda sig och ta ansvar. Men det är också helt nödvändigt för att gynna framväxten av fler jobb, växande företag och en säkrad finansiering för framtidens välfärd.

TCO är en partipolitiskt obunden centralorganisation. Det ger oss en stark ställning att kunna berömma och kritisera samtliga politiska partier när det är befogat. Vi kommer att höra av oss!

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström