Arbetsmiljö vid distansarbete

Fyra aspekter att hålla koll på vid distansarbete

Ökad flexibilitet, färre transportsträckor och förbättrad arbetsmiljö – om distansarbetet utformas på rätt sätt. Distansrevolutionen och är här för att stanna. Med det kommer flera fördelar, men det ställer också krav på en fungerande samverkan där alla berörda parter tar sitt ansvar. Här lyfter vi fyra områden att ha i åtanke både när man beslutar om arbetsformer och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Olika aktörers ansvar vid distansarbete

Många aspekter spelar in för att få till en bra arbetsmiljö vid distansarbete. Men precis som när alla arbetar på den ordinarie arbetsplatsen är det systematiska arbetsmiljöarbetet en nyckel. Här får du en översikt över roll- och ansvarsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet när alla eller vissa distansarbetar.

Juridiken kring distansarbete – 5 frågor till TCO:s jurist Lise Donovan

Vad styr hur distansarbete får gå till? Och kan arbetsgivaren post-corona kräva att arbetstagaren återgår till kontoret? TCO:s jurist Lise Donovan svarar på fem frågor om juridiken kring distansarbete.

Distansarbetet ledde till historisk arbetsmiljöundersökning

Skyddsombudet Hans Arbman berättar om en förändrad attityd till distansarbete, hur redaktionen på Sveriges största morgontidning har möblerats om och hur han och kollegan Clas Svahn genomförde något som från början lät som en galen idé.

Bottenpil

Dela