Många som jobbar hemma trivs bra – men saknar kollegorna

Arbetsmiljö

Pressmeddelande

2020-09-30

Coronapandemin har påverkat hur vi lever och hur vi arbetar. Många har bytt skrivbordet på kontoret mot köksbordet hemmavid. TCO har låtit Novus fråga tjänstemännen om deras arbetsmiljö under pandemin.

För- och nackdelar med hemarbete:

  • 7 av 10 tjänstemän som har jobbat hemma under coronapandemin svarar att de har trivts bra med det.
  • 8 av 10 svarar att de saknar det sociala samspelet med kollegorna.
  • 45 procent har kunnat anpassa sina arbetstider mer flexibelt, men 1 av 4 har haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider och arbetat mer än de borde.
  • 9 av 10 vill gärna fortsätta arbeta hemifrån åtminstone någon dag i veckan.
  • 27 procent svarar att de har fått ont i rygg, nacke eller axlar som de inte hade tidigare, och 1 av 3 arbetsgivare har inte erbjudit sig att tillhandahålla arbetsutrustning i bostaden.

Många trivs med att jobba hemma, men det kan bli svårare att sätta en gräns mellan jobbet och privatlivet. En av fyra tjänstemän i undersökningen svarar att de har haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider och arbetat mer än de borde.

– När går man hem från jobbet när man jobbar hemma? Det är bra med flexibilitet i arbetet, men det kan också skapa en stress och att man jobbar för mycket. Arbetsgivaren måste ha en aktiv dialog med sina medarbetare, för det är alltid arbetsgivarens ansvar att man har en god arbetsmiljö, säger Therese Svanström ordförande i TCO.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TCO. Syftet med undersökningen är att undersöka vad yrkesarbetande tjänstemän anser om arbetsmiljön under rådande coronapandemi. Frågorna är ställda till yrkesverksamma tjänstemän i åldern 18-65 år som jobbar på samma arbetsplats som innan pandemin.

På frågan ”Vilken har varit din huvudsakliga arbetsplats under coronapandemin?” svarade 42 procent ”jag har jobbat hemifrån” och 58 procent att de ”har jobbat på arbetsplatsen/en arbetsplats utanför hemmet”. Siffrorna i denna text baseras på svaren från de 42 procent (868 svarande) i undersökningen som har jobbat hemifrån.
Antal intervjuer totalt: 2046. Fältperiod: 9-20/9 2020.

Bild på Sandra Zetterman

Presskommunikatör

Sandra Zetterman

Bild på Ulrika  Hagström

Tidigare utredare: arbetsmiljö och frågor om lika möjligheter i arbetslivet

Ulrika Hagström