Metoo – Från hashtag till handling + boksläpp!

Arbetsmiljö

Event

2018-07-02

Finns det ett före och ett efter #metoo? Hur har uppropet påverkat samhället i stort och våra arbetsplatser? Vilka erfarenheter har fack, arbetsgivare, anställda och politiker av arbete med att förebygga och hantera sexuella trakasserier? Vad har redan gjorts och hur fortsätter vi framåt?

TCO bjuder in till samtal men också lansering av Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet som är en handbok för fackligt förtroendevalda.

Det började som en hashtag och spred sig snabbt från bransch till bransch över hela arbetsmarknaden. Kan #metoo leda till en bättre och tryggare arbetsmiljö för de tusentals kvinnor som under hösten samlades i gemensamma upprop mot sexism, kränkningar och övergrepp? Hur stärker vi det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier? Vilka positiva exempel kan vi inspireras av?

Medverkande:
  • Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
  • Eva Nordmark, ordförande, TCO
  • Anne Lagercrantz, divisionschef, SVT nyheter och sport
  • Christian Sundin, arbetsmiljöexpert, FTF – facket för försäkring och finans
  • Maria Smitmanis Lyle, sjuksköterska och engagerad i vårdens metoo-upprop #nustickerdettill
  • Johanna Palmström, moderator