TCO: Ökat ansvar för arbetsmiljö kräver lagändring

Arbetsmiljö

Pressmeddelande

2022-08-25

I dag presenterades utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. TCO välkomnar förslaget om att uppdragsgivare ska få ett ökat ansvar för arbetsmiljön. Det är avgörande för att exempelvis frilansande journalister och andra egenföretagare ska få ett bättre skydd mot dålig arbetsmiljö. Regeringen måste nu gå vidare och lägga fram nödvändiga lagändringar.

- Frilansare och egenföretagare har länge fallit mellan stolarna när det gäller en trygg och säker arbetsmiljö. En anledning till det är att arbetsmiljöansvaret är otydligt. Det är bra att det nu kommer förslag på hur ansvaret kan tydliggöras och utökas. Vi gör precis som utredningen bedömningen att det också krävs ändringar i arbetsmiljölagstiftningen för att uppnå det, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

I dag har arbetsgivaren ett tydligt ansvar gällande arbetsmiljön för sina egna anställda, men också för inhyrd personal och för vissa uppdragstagare. Det innebär exempelvis ett ansvar att göra riskbedömningar, utreda händelser och ge stöd till de som drabbas. Alla har dock inte ett sådant skydd. Det handlar exempelvis om frilansande journalister, matbud och vissa andra egenföretagare som får uppdrag av en arbetsgivare.

- Det är orimligt att arbetsmiljöansvaret inte är större för en uppdragsgivare idag. Förutom risk för liv och hälsa och sönderslagen utrustning så riskerar frilansjournalister att helt på egen hand idag behöva hantera hot och hat i samband med ett uppdrag. Vi förväntar oss nu att det blir en lagstiftning som är anpassad efter verkligheten, säger Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet.  

Utredningens förslag innebär att fler uppdragsgivare ska få ett utvidgat så kallat rådighetsansvar. Det innebär att arbetsmiljöansvaret i högre grad kommer ligga på den som faktiskt kan påverka arbetsmiljön, det vill säga uppdragsgivaren.

Bild på Axel  Eriksson

Kommunikatör

Axel Eriksson