Att hålla ihop och att hålla i

TCO

Blogg

2020-04-03

Vi lägger strax en tredje vecka av aktiviteter i pandemins tecken till räkningen. De allt mer digitala arbetsdagarna – på distans – börjar så sakta kännas som vanligt men jag saknar de personliga mötena. Det är något annat att träffas, även om det ibland också har sina fördelar att kunna ha en videokonferens eller ringa ett samtal.

Våra (och andras) arbetsinsatser har under veckan bland annat gett resultat i ett rejält paket av ökad trygghet för arbetstagarna genom förändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen och ökade möjligheter till omställning genom utbildning. Nya medlemmar har strömmat till både a-kassor och fackförbund. Det är mycket positivt.

Även om väldigt mycket självklart handlar om krisen just nu, har jag också haft tillfälle att prata om frågor som ligger lite längre fram i tiden. TCO, LO och Saco hade ett möte med utrikesminister Ann Linde om fackliga rättigheter i världen. Sverige ska bli en mer aktiv part än tidigare. Det gör mig väldigt glad.

Många av TCO:s ”vanliga” frågor är högaktuella även under coronapandemin och framförallt under tiden som kommer att följa den. Jag hade ett videomöte med ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans i onsdags. Utöver att vi självklart pratade om akuta åtgärder i nuläget, fick vi också tillfälle att anlägga ett mer mer långsiktigt perspektiv på omställning och vikten av utbildning kopplad till det.

I onsdags talade jag även med statsminister Stefan Löfven. Där fick jag möjlighet att lyfta fram vad jag och vi i TCO ser om viktigt relaterat till vår arbetsmarknad. Om vikten av att se TCO-medlemmarna och den breda medelklassen som de samhällsbärare de i många avseenden är. Att trygghet på jobbet alltid är viktigt för dem för att känna tillit - men kanske lite extra just nu. Behovet av omställning kommer vara stort också framöver. Och ett väldigt viktigt verktyg och en framgångsfaktor under lång tid är och har varit den svenska partsmodellen för både utveckling och krishantering. Och vi pratade också om att det är viktigt att inte glömma omvärlden. EU och inte minst den inre marknaden, är centrala för svensk ekonomi och svenska jobb.

Trots det den svåra situationen finns det ljuspunkter i tillvaron. Det finns en känsla av att vi ska ta oss igenom det här tillsammans. Jag tror och hoppas att vi kommer att lyckas behålla den känslan. Vi har alla ett ansvar att hålla ihop och att hålla i – och det är bara tillsammans som vi kan klara det.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström