Corona: Genom samarbete ska vi klara krisen

TCO

Nyhet

2020-03-17

Coronaviruset påverkar hela samhället. Många av TCO-förbundens medlemmar arbetar nu hårt med att vårda de som blivit sjuka, minska spridningen och se till så att samhället fortsätter att fungera.

TCO-förbundens medlemmar finns i vården och omsorgen, på myndigheter som är involverade i krishanteringen, på Försäkringskassan och Tillväxtverket som fått nya regler och uppgifter, hos Arbetsförmedlingen som får ta emot de som varslas och i kommunernas socialtjänst. Även i många företag görs insatser som är nödvändiga för att samhället ska hålla igång. Kollektivtrafiken måste fungera, media ska kunna rapportera och hålla allmänheten informerad. De måste nu ges så goda förutsättningar som möjligt att göra sina jobb.

Tillsammans med våra förbund så arbetar TCO för att Sverige ska klara krisen. Det handlar om att skydda människors hälsa, men också att om att människor ska känna trygghet och de ekonomiska konsekvenserna mildras. Vi har täta kontakter såväl med våra förbund som med regeringen för att bidra till att hitta bra lösningar på de problem som vi nu står inför.

TCO vill uppmana alla att noga följa råd och uppmaningar från ansvariga myndigheter. I kristider har vi ett gemensamt ansvar för att ta hand om varandra och vårt samhälle.

Alla TCO:s medlemsförbund har information om just din bransch. Du hittar dem alla här.