Dags för tjänstemännens revansch

TCO

Blogg

2021-03-26

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Det är givetvis så att ideologisk polarisering tydliggör skillnader, renodlar ståndpunkter och gör argumenten lättare att urskilja. Att det finns meningsfulla skillnader mellan politiska alternativ är inbyggd i själva definitionen av demokrati. Rapporten visar just att stark polarisering har varit ett normaltillstånd i den svenska demokratin.

Samtidigt visar rapporten på tecken i tiden på ökad affektiv polariseringen och de allt oftare förekommande hoten och hatet mot politiker och tjänstemän – och det är en trend som måste brytas. En ökad affektiv polarisering blir ett demokratiskt problem i den mening att mottagligheten för motståndarens bästa argument minskar. Hög grad av affektiv polarisering kan leda till att medborgare inte längre vill acceptera att stå på den förlorande sidan i demokratiska beslutsprocesser.

Många möter effekter av den här polariseringen

För mig har det varit uppenbart att många av de tjänstemän som samlas inom TCO:s medlemsförbund möter effekterna av ökad affektiv polarisering. Medarbetare på Folkhälsomyndigheten har jobbat dag och natt under över ett års tid med att hantera en svår pandemi – och belönas med dödshot. Personal i skolan, vården, polisen, våra myndigheter, journalister, chefer av olika slag. Listan kan göras lång med grupper av tjänstemän som upplever att tonen hårdnat, rädslan ökat och arbetsglädjen minskat. Det är demokratins ryggrad som får utstå detta, och som tack vare sitt engagemang och sin övertygelse om att vilja göra ett bra jobb och bidra, utan särskilt mycket knorr ändå jobbar på.

Uppdrag granskning visade också härom veckan att dessa tjänstemän kläms från flera håll. Att slå larm på arbetsplatser om det man upplever som missförhållanden i verksamheten brukar också vara tjänstemännens roll. Och det visar sig att det idag kan vara mycket tufft. Det skapar rädda medarbetare i rädda organisationer och företag som inte gynnar demokrati, utveckling och tillväxt. I en sådan kultur – vem vill till exempel ta på sig ett uppdrag som fackligt förtroendevald?

Vi måste vända den här utvecklingen

Vi måste vända den här utvecklingen. Tilliten till våra institutioner och de individer som varje dag utför jobbet med att upprätthålla verksamheten är grundpelare i vårt demokratiska samhälle. De måste vilja och orka och vi måste lita till dem. Tillit är grunden för demokratin men tillit är också grunden för tillväxt och möjlighet till välfärd. Hat, hot och illegitima påtryckningar riskerar att på kort tid rasera ett samhällsbygge som det kan ta generationer att återuppbygga. Det är helt enkelt dags för tjänstemännens revansch.

Mitt i min frustration över tonen och den bristande förståelsen vilken samhällsstruktur dessa människor representerar och det arbete som finns bakom varje kritiserad insats dyker programmet Tankar för dagen plötsligt upp. Här gör Pernilla Glaser något så oväntat som att sjunga just tjänstemannens lov. Hennes inledande ord får mina öron att spetsas: "Kära tjänstemän – jag älskar er. (...) Jag älskar er uthållighet och er omtanke." Och de kommande minuterna fortsätter hon att på ett lysande sätt förklara just tjänstemännens drivkraft: "Ni vill göra skillnad för den enskilde – och ni gör det. Ni vill svara på frågan och säga hur kan jag hjälpa till? Och sedan hjälpa till. Ni är de osynliga hantverkarna, som spikar ihop och reglar vårt tillsammansskap. Jag älskar det som ni betyder. Att vi tar hand om varandra. Vi är ett vi, tack vare att ni är ni."

Det går inte att säga det bättre. Vi är ett vi, tack vare att ni är ett ni. Tänk på det. Och tänk på vem som finns där – i det stora och lilla i din vardag – allt som oftast någon av 1,4 miljoner tjänstemän och medlemmar i TCO-förbund. Som bara vill ditt bästa.