En fungerande kompetensförsörjning inom hela EU

EU, Utbildning och omställning

Artikel

EU måste ta ett kliv framåt och rusta upp sina arbetsmarknader. Våra samhällen förändras i snabb takt och Sverige bör lyfta vikten av omställning och kompetensutveckling för att klara den gröna och digitala omställningen i Europa och för att säkra en konkurrenskraftig ekonomi under de kommande åren. Den europeiska konkurrenskraften ska bygga på kompetens och kvalitet, inte på låga löner och dåliga villkor

Vår utgångspunkt bör tas i det fastställda målet om att 60 procent av EU:s vuxna befolkning ska genomgå utbildning varje år. TCO tycker att medlemsländerna själva behöver bära huvudansvaret för att nå detta mål. EU:s medlemsländer behöver ha fungerande omställningssystem på plats. Här kan EU bidra med både finansiellt och politiskt stöd samt säkerställa ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte. I detta arbete kan Sverige bidra med erfarenhet från våra välfungerande omställningssystem i både privat och offentlig sektor samt visa på goda exempel. Samtidigt behöver vi utveckla det europeiska utbildningsområdet samt forsknings- och universitetssamverkan.

Medlemsländerna måste investera i utbildning

EU kan och bör sätta ambitiösa mål, men vi behöver samtidigt tydliggöra att det krävs en tydligare arbetsfördelning för att ta itu med våra utmaningar. EU kan stötta och bidra på olika sätt, men framför allt är det medlemsländerna själva som måste investera i utbildning samt finansiera och genomföra nödvändiga strukturreformer.

Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch

Arbetsmarknaden kräver större omställning

Vi behöver vara beredda på och återvända till skolbänken för kompetensutveckling och vidareutbildning en eller flera gånger under ett arbetsliv. 

Yngre kvinna sitter vid en dator och tittar bort. I bakgrunden diskuterar kollegor.