Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU

EU

Remissvar

2020-04-08

Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter Ju2020/00608/L7.

TCO har getts möjlighet att yttra sig över Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter.

TCO tillstyrker förslagen.

Ladda ner remissvaret här.

Bild på Jens Lidén

Jurist

Jens Lidén