LO, TCO och Sacos remissvar över Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats under tvångsarbete

EU

Remissvar

2022-12-12

LO, TCO och Saco välkomnar att EU-kommissionen lagt ett förslag till en förordning avseende ett förbud mot produkter som tillverkas genom tvångsarbete. Enligt ILO:s senaste beräkning utsätts närmare 30 miljoner människor för tvångsarbete globalt – kraftigt ökade ansträngningar och nya verktyg behövs därför.

LO, TCO och Saco ser detta initiativ för att skapa ett förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete inte som ett självändamål, utan som en del i arbetet med att sätta press på producenter i EU och i länder utanför EU för att få dem att upphöra med tvångsarbete. Samtidigt är det viktigt att andra regelverk och åtgärder för att se till att grundläggande rättigheter, såsom föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar liksom straffrättsliga regelverk respekteras och tillämpas fullt ut. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är avgörande för att ta itu med den fattigdom, ojämlikhet och utsatthet som bidrar till tvångsarbete.

 

Läs hela TCO:s remissvar här.

Bild på Anna Gustafsson

Tidigare internationell sekreterare

Anna Gustafsson