State of the Union: Arbetsmarknadens parter bjuds upp till dans

EU

Blogg

2023-09-13

Ursula von der Leyen tecknar bilden av ett EU som svetsats samman av de senaste årens kriser, som är handlingskraftigt inom klimat, jämställdhet, AI och handel och som står inför flera utmaningar på arbetsmarknadsområdet – där parterna är en nyckel för att lösa dem. TCO:s internationella sekreterare Mika Domisch har lyssnat på EU-kommissionens ordförandes årliga linjetal.

Ursula von der Leyen höll i dag sitt möjligtvis sista årliga tal om Europeiska unionens tillstånd som EU-kommissionens ordförande. Och ibland är det nyttigt och till och med nödvändigt att höja blicken.

Med bara några månader kvar till Europaparlamentsvalet, var årets tal i stora drag en sammanfattning av vad EU åstadkommit under de senaste fyra åren, samtidigt som von der Leyen underströk att EU har en historisk uppgift att ta sig an en alltmer osäker och av klimatförändringar påverkad värld.

Starkare tillsammans genom kriser

Det är lätt att hålla med om den gamla klyschan som säger att det är genom kriser man blir starkare. Och det är onekligen lätt att vara imponerad av det som von der Leyen påminde om, att Europa inte bara vuxit sig starkare ur pandemin men också att Europa står enat i orubbad solidaritet med Ukraina.

Samtidigt har en rad ambitiösa klimatlagar klubbats igenom som syftar till att göra EU till en agendasättande aktör globalt. Även inom områden som ökad jämställdhet, AI och handelspolitik har EU visat handlingskraft.

Goda förutsättningar att möta utmaningar inom arbetsmarknadsområdet – parterna en nyckel

Med meritlistan från de senaste åren finns det goda förutsättningar för EU att ta sig an kommande utmaningar inom arbetsmarknadsområdet, bland annat:

  • Kompetensbristen, kombinerad med den gröna omställningen – en stor utmaning, men innebär också stora möjligheter för EU.
  • Brister i barnomsorgs-och utbildningssystemen – en flaskhals för konkurrenskraft och välfungerande arbetsmarknader.

I detta sammanhang lyfte von der Leyen särskilt arbetsmarknadens parters betydelse och aviserar ett nytt toppmöte med parterna under det belgiska ordförandeskapet våren 2024, exakt 40 år efter att den europeiska sociala dialogen såg dagens ljus i just Belgien.

TCO kommer vara blåslampa för den sociala dialogen och partssamverkan

Förväntningarna på mötet är stora och TCO välkomnar detta initiativ och ser fram emot att bidra till att toppmötet blir en framgång. Men viktigare än själva mötet är konkreta resultat och respekten för den sociala dialogen, arbetsmarknadens parter och kollektivavtalen. Det är genom den sociala dialogen och partssamverkan som flera av våra framtida utmaningar kan och bör lösas. Här kan det finnas ett historiskt tillfälle att hitta lösningar som fredar de olika kollektivavtalssystemen och partsmodellerna, samtidigt som alla drar åt samma håll och drar sitt strå till stacken för att bidra till gemensamma mål.

Det är också i detta osäkra men spännande politiska läge som Europaparlamentsvalet kommer att hållas i juni 2024. TCO kommer att stå upp för ett starkt och välfungerande europeiskt samarbete. Men vi kommer också att vara en aktiv blåslampa inför detta viktiga val och delta i diskussionerna samt bidra med de för oss viktigaste frågorna.

Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch