TCO:s förslag för ett bättre Europa

EU

Artikel

TCO vill se schyssta villkor på den europeiska arbetsmarknaden, en rättvis grön omställning för klimatet och att demokratin i unionen värnas genom tydligare krav och straff för medlemsländer som inte följer kraven. Det är TCO:s medskick till beslutsfattare inför valet till Europaparlamentet den 9 juni.

EU har bidragit till fred, demokrati, handel och välstånd i Europa under decennier. Men inget av detta kan vi ta för givet. Under de närmaste åren kommer många avgörande beslut att fattas i EU. TCO har förslagen på vad som krävs för ett bättre Europa.

Värna demokratin

För att EU ska fortsätta vara en garant för demokratin i Europa krävs hårdare krav och att de som inte uppfyller kraven straffas. Exempelvis borde länder som bryter mot EU:s grundläggande värderingar kunna förlora sin rösträtt och beslutanderätt i EU, och inte heller kunna blockera ett sådant beslut.

Rättvis grön omställning

EU har en avgörande roll i arbetet med att ställa om samhället för klimatet, vilket är helt nödvändigt. Därför är det centralt att EU står fast vid den gröna given, att EU ska vara klimatneutralt 2050.

Men omställningen måste även vara rättvis och då behöver de som berörs mest av omställningen vara involverade. De ekonomiska resurserna för social dialog inom EU bör därför stärkas i den kommande långtidsbudgeten och EU bör rekommendera medlemsländerna att följa ILO:s riktlinjer om en rättvis omställning.

Schyssta villkor

De som arbetar i Europa ska ha en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. EU måste främja schyssta villkor på arbetsmarknaden, men samtidigt lämna utrymme för nationella lösningar, exempelvis genom kollektivavtal.

För att stärka EU:s arbetsmarknad och säkra viktig kompetens behöver fler kvinnor arbeta. Då krävs åtgärder mot diskriminering på grund av kön och en ambitiösare barn- och äldreomsorg i medlemsländerna.

Ta del av alla TCO:s förslag 

Läs mer

 

Vill du fördjupa dig i förslagen? 

Läs mer

Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch