Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

TCO

Remissvar

2019-06-04

TCO anser att det är hög tid för Sverige att etablera en institution för mänskliga rättigheter (MR-institution) enligt de så kallade Parisprinciperna och tillstyrker därför promemorians förslag om att inrätta en oberoende nationell MR-institution och att den regleras i lag.

TCO anser dock att regeringen bör överväga att institutionen och dess huvudsakliga uppgifter även ska grundlagsfästas.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan

Bild på Anna Gustafsson

Tidigare internationell sekreterare

Anna Gustafsson