Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2021

TCO

Nyhet

2021-06-21

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden eller arbetslivet? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare. Sista ansökningsdag är 20 augusti.

TCO är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation vars 13 medlemsförbund organiserar drygt 1,4 miljoner tjänstemän. 2019 fyllde Tjänstemännens centralorganisation, TCO 75 år och inrättade då en akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare. Syftet med akademien är att öka kontaktytorna och den ömsesidiga förståelsen mellan arbetsmarknadsforskare och arbetsmarknadens parter.

Efter två framgångsrika upplagor 2019 och 2020 kör vi på nytt 2021.
Akademin vänder sig till doktorander och nydisputerade inom arbetsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, juridik, statsvetenskap, sociologi, psykologi, kulturgeografi och andra vetenskapliga discipliner med koppling till arbetslivet.

2020 kommer TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare att ge 8 forskare en möjlighet att:

  • Tillsammans med företrädare för TCO-förbunden, arbetsgivarsidan och politiken diskutera aktuella arbetsmarknadspolitiska frågor.
  • Presentera pågående forskning eller idéer till framtida forskning för arbetsmarknadsforskare från andra discipliner och för experter från TCO-förbunden.
  • Fördjupa sina kunskaper om arbetsmarknadens parter och den svenska kollektivavtalsmodellen samt i sin fortsatta forskning få tillgång till TCO:s och TCO-förbundens kontaktnät.

Läs mer om akademin och hur du ansöker via pdf:en här: Inbjudan till TCO:s akademi 2021