Viktigt att skydda demokratin och mänskliga rättigheter

Internationellt

Nyhet

2020-12-10

På internationella dagen för mänskliga rättigheter 2020 lyfter TCO fram behovet av att aktivt skydda demokratin och grundläggande rättigheter. Det fackliga rättighetsindexet som varje år tas fram av Världsfacket visar att kränkningar av arbetstagares rättigheter såsom rätten till kollektiva förhandlingar och strejkrätten ökar i hela världen, liksom inskränkningar i yttrandefriheten och andra fundamentala mänskliga rättigheter.

Detta sker över hela världen, även i vårt närområde. Mer än 60 procent av världens länder har infört coronarestriktioner som underminerar demokrati och grundläggande rättigheter, enligt Idea, The International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Åtgärder som är olagliga, oproportionerliga, och i vissa fall använt viruset som ett svepskäl.

TCO samarbetar med andra fackliga organisationer runt om i världen för att stärka arbetstagares rättigheter och bidra till en demokratiskt utveckling. Mänskliga rättigheter och demokrati är nära sammankopplat. Utan rätten och friheten till åsiktsfrihet, organisationsfrihet och strejk- och demonstrationsrätt, kan ett fritt och demokratiskt samhälle inte byggas. Demokrati är grunden för ett fritt och öppet samhälle där mänskliga rättigheter respekteras. Det är därför högst oroande att den demokratiska utvecklingen i världen backar.

Therese Svanström, ordförande i TCO, säger att det är oroande att så många demokratier, även inom EU, har beslutat om åtgärder som är problematiska när det gäller demokratin och mänskliga rättigheter. Det är en allvarlig trend.

Läs hela Global right index 2020 hos Union to Union.

Bild på Anna Gustafsson

Tidigare internationell sekreterare

Anna Gustafsson