Föräldraförsäkringen bidrar till samhället

Jämställdhet

Debattartikel

2019-04-10

REPLIK. Kajsa Dovstad och Siri Steijer på Timbro vill se en förkortad föräldraförsäkring och är kritiska till familjeveckan som ska införas. De ser föräldraförsäkringen som en belastning på statsbudgeten som leder till negativa effekter för kvinnor. Dock verkar de glömma bort att föräldraförsäkringen spelar en viktig roll för samhället i stort då den bidrar till ett högre barnafödande och hög sysselsättningsgrad bland kvinnor, viktiga förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Debattörerna hänvisar till enkla beräkningar som visar att förkortad föräldraförsäkring skulle ge ”stora personaltillskott” inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, som sjuksköterskor, lärare och undersköterskor.
 
Ett alternativt och bättre räkneexempel vore att räkna på hur många fler (kvinnor) som skulle kunna gå till jobbet om män tog halva föräldraledigheten. Även då skulle vi se ”stora personaltillskott” i de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom offentlig sektor.
 
TCO håller med om att vi behöver en föräldraförsäkring som inte skapar negativa effekter för kvinnor. Det uppnår vi genom förändringar som får kvinnor och män att dela mer lika på föräldraledighet och föräldraansvar.
 
Familjeveckan kan fungera som stöd för föräldrar att få ihop livspusslet med arbete och barn. Men några nya dagar behövs inte. Vi ser hellre en konstruktion där dagens 90 lägstanivådagar byts ut mot möjligheten att vara ledig med sitt barn 5 dagar om året när barnet är mellan 3 och 12 år (10 dagar om man är ensam vårdnadshavare). Vi kallar det föräldratidsdagar.

 

Repliken publicerades på Aftonbladet Debatt 2019-04-10.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell