Inget steg framåt för jämställdheten i regeringens budget

Jämställdhet

Blogg

2022-11-08

Regeringens budgetproposition för 2023 är knappast ett steg fram för jämställdheten. Som utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor på TCO blev jag orolig för den ekonomiska jämställdheten när jag tog del av Tidö-avtalet, men på några punkter känner jag mig mer hoppfull, eller i alla fall mindre orolig efter att ha läst höstbudgeten. Det är positivt att Jämställdhetsmyndigheten och de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen verkar blir kvar, men från TCO hade vi önskat att mer görs för ökad jämställdhet.

Budgeten som regeringen presenterade idag kan lätt kritiseras för att den inte främjar jämställdheten. Lisa Pelling och Lina Stenberg beskriver höstbudgeten som ett bakslag för jämställdheten i Sverige. Samtidigt kan man konstatera att det hade kunnat se värre ut.  

De reserverade dagarna inom föräldraförsäkringen verkar inte hotas 

I Tidöavtalet angavs det att föräldrar bör få ”fler verktyg och ökade möjligheter att använda föräldrapenningen flexibelt i syfte att öka valfriheten och öka förutsättningarna att kombinera familjeliv och högt arbetskraftsdeltagande”. Då både SD och KD i sina politiska program skriver att de vill ta bort de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen skulle skrivningen kunna innebära steg i den riktningen.

Men i budgetpropositionen exemplifieras motsvarande skrivningar med åtgärder som införande av fler dubbeldagar inom föräldraförsäkringen och att det ska bli möjligt att överlåta föräldrapenning till fler personer.  Det är visserligen åtgärder som kan leda till en mindre jämställd fördelning av föräldraledigheten, men inte i lika stor omfattning som ett minskat antal reserverade dagar skulle leda till.  

TCO och många andra har tydligt identifierat att ett ökat antal reserverade dagar behövs inom föräldraförsäkringen för att nå ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Det ökar jämställdheten på arbetsmarknaden och minskar de inkomstskillnader mellan kvinnor och män som dagens sneda fördelning för med sig. Att minska antalet reserverade dagar vore ett rejält bakslag för jämställdheten. 

Positivt att Jämställdhetsmyndigheten finns kvar 

Därutöver är det positivt att det jämställdhetspolitiska målet, de sex jämställdhetspolitiska delmålen och jämställdhetsmyndighetens viktiga nyckelroll för att följa upp och samordna jämställdhetspolitiken inte ifrågasätts i budgetpropositionen, utan tvärt om lyfts fram som viktiga. Det var ju inte länge sedan flera av partierna i regeringsunderlaget ville lägga ner Jämställdhetsmyndigheten. 

Behåll målet om att ekonomisk familjepolitik ska bidra till jämställt föräldraskap  

I målen kring den ekonomiska familjepolitiken anges att utgiftsområdet ska bidra till jämställt föräldraskap. Det här är ett viktigt mål som bidragit till Försäkringskassans arbete med att följa upp och uppmuntra föräldrar att dela lika på föräldraledigheten. Det anges dock i budgeten att regeringen inte än haft möjlighet att föreslå nya mål för utgiftsområden, så ett medskick till regeringens kommande arbete med målen är att det målet behöver finnas kvar. '

Mycket mer borde göras för ökad jämställdhet, men budgeten ger hopp om att vi inte kommer att behöva ta strid för att de tre reserverade månaderna i föräldraförsäkringen och Jämställdhetsmyndigheten ska finnas kvar. 

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell