Kvinnor ansvarar för julen och hushållsarbetet året om

Jämställdhet

Pressmeddelande

2022-12-16

Närmare sju av tio kvinnor upplever att de är julens huvudsakliga projektledare, med ansvar för att planera familjens inköp, mat, städning och andra julaktiviteter. Bland sammanboende med barn är ojämställdheten störst där nästan åtta av tio kvinnor projektleder julen. Det visar en ny Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO inför årets julhelg.

– Kvinnor tar ett större ansvar för att lösa familjens livspussel under julen utöver det som sker resten av året, år efter år. Det är ett utslag av att kvinnor gör mer av hem- och hushållsarbetet. Tyvärr pekar utvecklingen på att jämställdheten inte kan tas för given, säger Therese Svanström ordförande TCO.

I undersökningen svarar 68 procent av kvinnorna att det är de själva som är julens huvudsakliga projektledare i sin familj. Bland männen i undersökningen svarar 17 procent att de projektleder julen i sin familj.

Bland sammanboende par med barn som bor hemma är det mest ojämställt. I den gruppen är det bara 8 procent av männen, men hela 77 procent av kvinnorna, som svarar att det är de själva som är familjens projektledare inför julen.

Att föräldrar med barn hemma inte delar mer lika är ett återkommande mönster som påverkar långt mer än julstöket. Kvinnor tar ut längre föräldraledighet när barnen är små och bland tjänstemännen går kvinnorna oftare än männen ner i arbetstid för att kunna kombinera arbetsliv med familjeliv. Det får negativa konsekvenser för kvinnors ekonomi, pensioner, arbetsliv och hälsa, säger Therese Svanström.

– Flera undersökningar tyder på att utvecklingen mot ökad jämställdhet har stannat av, och att vi inte kan förvänta oss att ökad jämställdhet kommer av sig själv med yngre generationer. Enligt en undersökning från Jämställdhetsmyndigheten visar unga män minst intresse att bidra till jämställdheten. Därtill visar TCO:s senaste jämställdhetsindex att den positiva utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten har bromsats in och till och med gått åt fel håll.

– Det är oroväckande. För att vi ska få ett jämställt arbetsliv måste vi nu i Sverige arbeta både med normer och politiska reformer för att nå ökad ekonomisk jämställdhet, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

TCO:s förslag för ett mer jämställt livspussel och ökad ekonomisk jämställdhet:

  • Inför en tredelad föräldraförsäkring så att en tredjedel av dagarna går till vardera föräldern och en tredjedel kan fördelas fritt.
  • Inför tio föräldratidsdagar för att lättare lösa livspusslet under barnens uppväxt. Styr om 90 dagar på lägstanivå till föräldrapenningdagar att användas tio om året när barnen är tre till tolv år. Ersättningen bör vara 80 procent av inkomsten så att alla har reell möjlighet att ta del av dagarna.

Mer om undersökningen

Undersökningen genomfördes 1–9 december 2022 av Novus på uppdrag av TCO. Resultaten baseras på 1029 genomförda webbintervjuer bland allmänheten, 18 år och äldre. Individurvalet har dragits ur Novus Sverigepanel som är en slumpmässigt förrekryterad allmänhetspanel. Resultatet är viktat mot SCB:s uppgifter rörande fördelningen mellan ålder och kön, geografi och utbildning samt hur de röstade i valet 2018.

Bild på Matilda Uusijärvi

Kommunikationsstrateg (tjänstledig)

Matilda Uusijärvi