Så får du familjeveckan att funka, Shekarabi

Jämställdhet

Debattartikel

2019-10-01

Vårt förslag är mer rättvist och utgår från familjers behov, skriver Samuel Engblom och Åsa Forsell på Aftonbladet debatt.

Familjeveckan var Socialdemokraternas främsta vallöfte. Och reformen behövs. Föräldrar är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att hinna med både arbete och föräldraskap. Många kvinnor går ner i arbetstid för att få ihop livspusslet.
 
Fem av tio känner sig stressade minst en gång i veckan och upplever att de inte har tillräckligt med tid för att hinna med både arbete och föräldraskap. En av sex känner sig stressade av den anledningen i stort sett varje dag. De som har flera barn känner oftare stress.
 
Siffrorna kommer från en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av TCO. Vi har frågat tjänstemän i offentlig sektor med barn mellan 0 och 11 år hur de upplever arbetslivet utifrån ett föräldraperspektiv. Fram träder en tydlig bild av att exempelvis sjuksköterskor, socialsekreterare och lärare behöver bättre förutsättningar för att kunna kombinera sitt arbete med ett aktivt föräldraskap.
 
Det här är i allra högsta grad en jämställdhetsfråga. Både kvinnor och män känner sig stressade, men det är främst kvinnor som anpassar arbetslivet och går ner i tid för att hinna med föräldraskapet. Nästan hälften av kvinnorna som finns i ett tjänstemannayrke i offentlig sektor har gått ner i arbetstid för att lättare kombinera föräldraskap och arbete. Bland tjänstemän i privat sektor har fyra av tio kvinnor gått ner i arbetstid, vilket framgår av en tidigare undersökning som fackförbundet Unionen låtit Novus genomföra.
 
Arbetsmiljön i många tjänstemannayrken utmärks ofta av psykiska påfrestningar, stress och press. Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukskrivning för både män och kvinnor. Vår undersökning visar att många av föräldrarna som går ner i arbetstid för att få ihop livspusslet inte får sin arbetsbörda anpassad.
 
Mer behöver göras av arbetsgivarna för att arbetslivet ska bli föräldravänligt. Det behövs också reformer som gör det lättare för alla föräldrar att kombinera arbete och föräldraskap under barnens uppväxt, utan att gå ner i arbetstid eller hamna i en ond cirkel med skadlig stress och ohälsa. Regeringens familjevecka är en reform som kan vara ett steg på vägen, men den kan förbättras.
 
Som ny socialförsäkringsminister borde du titta närmare på vårt förslag om föräldratidsdagar när du nu kommer att leda arbetet med familjeveckans praktiska utformning. Det är inte ”nya” lediga dagar som behövs. Det vore bättre att omvandla de 90 lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen till 10 dagar per år med högre ersättning när barnet är 3–12 år (fem dagar per förälder och år om barnet har två vårdnadshavare).
 
TCO:s förslag innebär att dagarna ges per barn och inte per familj, vilket är rättvist ur ett barnperspektiv och svarar bättre mot de behov som finns. Livspusslet blir svårare att få ihop för den som har fler barn än ett, vilket svaren i vår nya Novusundersökning bekräftar.
 
Med en familjevecka som har inslag av TCO:s förslag kan du vara stolt över att många fler föräldrar kan få ihop livspusslet än i dag. Och att vi kan närma oss ekonomisk jämställdhet.
 
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO
Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare TCO

 

Debattartikel publicerad på Aftonbladet Debatt 2019-10-01.