Så kan vi förhindra att föräldraskapet blir starten på inkomstgapet

Jämställdhet

Nyhet

2021-10-06

Att bli förälder innebär ofta en ny fas i livet. Det är också startskottet på ett inkomstgap mellan män och kvinnor. För kvinnor faller inkomsten när barnen kommer och det skapas ett inkomstgap som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass.

I rapporten ”Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?” har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.  

Rapporten visar ett tydligt inkomstgap när kvinnor och män i samma ålder med samma yrke och som får barn samma år jämförs. Och det gäller även i yrken där kvinnornas genomsnittsinkomst är högre än männens innan barnen kommer. 

– Arbetsgivare behöver arbeta mer aktivt för ett föräldravänligt och jämställt arbetsliv där både kvinnor och män kan var föräldralediga på samma villkor och utan att missgynnas. Parallellt behövs politiska reformer så att föräldraförsäkringens regelverk tydligare signalerar att jämställt föräldraskap är målet, säger Therese Svanström, ordförande för TCO. 

Krävs arbete med både normer och reformer  

För att komma till rätta med inkomstskillnaderna som uppstår mellan män och kvinnor när de blivit föräldrar krävs arbete med både normer och reformer. Normer på arbetsplatserna är styrande för hur lång föräldraledighet som föräldrar tar ut, men att ändra dessa normer tar tid och även reformer behövs för att komma till rätta med inkomstskillnaderna som uppstår i samband med barnafödande. Några av dessa är:

  • Reformer behövs så att föräldraförsäkringens regelverk tydligare signalerar att jämställt föräldraskap är målet. TCO vill se en tredelning av föräldraförsäkringen, så att en tredjedel av föräldrapenningdagarna får tas ut av vardera föräldern och en tredjedel fördelas fritt.
  • TCO tycker att de 90 så kallade lägstanivådagarna inom föräldraförsäkringen ska göras om till dagar med inkomstrelaterad ersättning. Dessa kan tas ut tio om året under barnets uppväxt, fem per förälder för barn med två vårdnadshavare. Dessa föräldratidsdagar ökar jämställdheten och ger alla föräldrar bättre möjligheter att få ihop livspusslet under barnens uppväxt samtidigt som de kan minska behovet av deltidsarbete av omsorgsskäl.
  • Ekonomiska incitament kan bidra ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Ett av TCO:s förslag är att införa en bonus i form av en skattefri klumpsumma som betalas ut automatiskt på barnets tvåårsdag till de föräldrapar som har delat lika fram till dess.

– Föräldraförsäkringen är ett mycket viktigt verktyg för jämställt föräldraansvar, men också för att jämna ut nuvarande könsskillnader i deltidsarbete, inkomst, ohälsa och pension. Våra gemensamma resurser måste alltid användas på bästa sätt. Och de måste självklart konstrueras så att de leder till ökad jämställdhet, säger Therese Svanström.  

För att förstå mer om varför föräldrar delar på föräldraledigheten som de gör och vilka effekter den sneda fördelningen har på kvinnors och mäns inkomster gav TCO forskaren Helen Eriksson vid Stockholms universitet i uppdrag att ta fram en forskningsrapport på det temat. I forskningsrapporten Från jämställda par till ojämställda föräldrar: Rationella par eller begränsade val? (2021) redovisas detaljerad statistik över inkomstutvecklingen för kvinnor och män som blir föräldrar. TCO:s rapport Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster utgår från Helen Erikssons forskning och redovisar hur inkomstgapet mellan män och kvinnor ser ut i 10 vanliga tjänstemannayrken, inkomstskillnadernas orsaker och TCOs förslag till åtgärder för att vända utvecklingen. 

 

Läs rapporten: Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

Inkomstutveckling föräldrar

I diagrammet visas inkomstutvecklingen i tio vanliga tjänstemannayrken. Bläddra eller välj yrke i rullmenyn.