TCO:s remissvar om större flexibilitet i föräldrapenningen

Jämställdhet

Remissvar

2023-06-14

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Större flexibilitet i föräldrapenningen – utökade möjligheter att använda dubbeldagar. TCO ställer sig frågande till nyttan med förslaget att utöka det maximala antalet dubbeldagar från 30 till 60, men ser inga hinder att förlänga tiden föräldrar kan använda dagens 30 dubbeldagar till 15 månader, från de 12 månader som gäller idag.

För att vi ska närma oss målet om ekonomisk jämställdhet finns det behov av att reformera föräldraförsäkringen så att föräldrar delar mer lika på föräldraledigheten och så att föräldraförsäkringen ger alla föräldrar stöd att lättare få ihop livspusslet under barnens uppväxt. Förslaget om fler dubbeldagar är inte en sådan reform.

  • Tveksamt om fler dubbeldagar efterfrågas och ger förstärkta positiva effekter.
  • Kan finnas vissa fördelar med förlängd tidsperiod att ta ut dubbeldagar
  • Det saknas analys kring uttag av dubbeldagar och obetald föräldraledighet
  • Uppföljning behövs vid ändringar av regelverket kring dubbeldagar

Läs hela remissvaret.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell