TCO:s yttrande över promemorian Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen

Jämställdhet

Remissvar

2024-06-17

TCO tillstyrker förslagen i promemorian Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen S2024/00857. Det är rimligt att reglerna ändras så att de ligger mer i linje med föräldraförsäkringens syfte att göra det möjligt för föräldrar att vara lediga från arbetet för att ta hand om sina barn. Det är också rimligt att samma regler kring användande gäller för olika ersättningsnivåer av föräldrapenning.

Dock anser TCO att det vore rimligt med övergångsreglering vid införandet av de nya reglerna. Den snabba genomförandeperioden utan övergångsbestämmelser innebär att föräldrar som kommer att omfattas redan kan ha planerat föräldraledigheten utifrån i dag gällande förutsättningar. Det gäller föräldrar generellt.

TCO anser därutöver att många andra förändringar av föräldraförsäkringens regelverk borde genomföras. TCO anser till exempel att de 90 lägstanivådagarna borde göras om till dagar med ersättning på sjukpenningnivå så att alla föräldrar har möjlighet att använda dagarna. Idag har inte alla föräldrar råd att vara föräldralediga med föräldrapenning på lägstanivå, då inkomstbortfallet blir för stort. TCO:s övriga förslag till reformering av föräldraförsäkringen beskrivs i rapporten Föräldraförsäkringen fyller 50 – en motor för ökad jämställdhet även kommande år? (s. 30-34) som publicerades i februari i år.

Läs hela yttrandet.

 

Therese Svanström, Ordförande

Åsa Forsell, Utredare

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell