Vi är inte där än!

Jämställdhet

Rapport

2019-01-30

TCO:s förslag för ökad ekonomisk jämställdhet och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Fokus för TCO:s arbete på jämställdhetsområdet har senaste åren varit att utarbeta förslag som leder till ökad ekonomisk jämställdhet och minskat arbetstidgap mellan kvinnor och män. Den här rapporten sammanfattar resultatet av det arbetet.

Det behövs politiska reformer för att öka jämställdheten i Sverige. Men styrande för att det ser ut som det gör med jämställdheten är också i allra högsta grad attityder och förväntningar, både våra egna, men även arbetsgivarens, chefens, myndighetshandläggarens, kollegornas och de fackliga företrädarnas. Hur arbetet leds och organiseras på arbetsplatserna är också avgörande för hur jämställdheten utvecklas.

I den här rapporten lyfter vi i första hand fram förslag på vad riksdag, regering och ansvariga myndigheter bör göra för att öka den ekonomiska jämställdheten. I viss utsträckning pekar vi också på vad arbetsgivarna behöver göra och vad fackliga organisationer kan göra genom jämställdhetsarbete ute på arbetsplatserna.

Läs rapporten: Vi är inte där än

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell