Media är viktigt i kristider – men också att inte synas

TCO

Blogg

2020-04-09

Det var någon i min omgivning som sa att vi sannolikt aldrig förr har tittat på och läst så mycket nyheter, som just nu. Och det är nog sant. I en svår tid som den vi befinner oss i är beroende av att hålla oss uppdaterade över vad myndigheter och politiker säger, men även om hur läget ser ut lokalt. Det är också tack vare journalistiken som vi kan ta del av hur vardagen ser ut för de som sliter med att bekämpa smittspridningen och vårda de sjuka. Många yrkesgrupper och branscher är hårt pressade. Det gäller också medierna och det är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Nyhetsbevakning och granskning behövs alltid, inte minst i svåra tider.

För en organisation som TCO ingår det i det vanliga uppdraget att bilda opinion och driva frågor i olika medier. Men det är bara en del av ett bra påverkansarbete. Ibland är det mer verkningsfullt att plocka upp luren och ringa ett samtal eller att boka in ett möte – digitalt numera – för att uppnå förändring. Som samtalsklimatet är just nu ser jag att dialogen är att föredra framför annat för TCO. Det finns en djup förståelse i politiken om att vi måste samarbeta för att lindra de negativa effekterna. Vi i TCO-familjen arbetar för fullt med att erbjuda konstruktiva lösningar på de frågor som är viktigast just nu. Och det ger konkreta, positiva resultat.

Nu närmar sig påskhelgen och många kommer att vara lediga. Andra kommer att fortsätta att arbeta hårt med pandemin, inte minst i vården. Jag hoppas att ni som är lediga får några vilsamma dagar där ni hämtar energi med de av era närmaste som ni kan vara med. Och jag hoppas att alla ni som jobbar – i olika verksamheter runt om i landet - har en dräglig arbetssituation och får möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen. Ta med er vår tillit, uppskattning och tacksamhet i ert viktiga arbete. Ni är så värdefulla – för oss alla.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström