Rättvis klimatomställning - en facklig uppgift

TCO

Blogg

2022-01-28

En av Sveriges - och världens - största folkrörelser är facket. Runt om i landet på alla typer av arbetsplatser, i alla sektorer och branscher finns människor som valt att vara medlemmar och förtroendevalda. Därför att de tror på vår grundläggande idé – med kraften bakom mångas stöd och engagemang kan vi göra skillnad. Därför är vi fackliga organisationer också viktiga i många stora frågor där samhället behöver förändras och där arbetsplatserna är viktiga arenor.

Den kanske viktigaste frågan av dem alla just nu är klimatet. Och arbetsplatserna och de fackliga organisationerna är helt centrala i den gröna omställningen. Vi finns där det klimatneutrala stålet eller de eldrivna lastbilarna ska utvecklas och tillverkas, och där den offentliga upphandlingen ska bidra till klimatsmarthet.

Med 1,2 miljoner medlemmar i TCO-förbunden och väldigt många förtroendevalda vill vi vara med och bidra till att också kommande generationer har en planet som fungerar. För att viljan att bidra till grön omställning ska finnas hos stora grupper måste den också gå hand i hand med rättvisa och social hållbarhet. Där har vi fackliga organisationer en viktig uppgift att bidra till att de nya jobb som växer fram har schyssta villkor. För vi måste kunna ställa om och göra andra saker när jobb försvinner och vi måste känna trygghet under tid mellan jobb.

Svensk fackföreningsrörelse har alltid strävat efter att värna de som jobbar, inte jobben i sig. Det är så vi klarat av att skapa framtidstro och tillit för att kunna ställa om till nya och bättre verksamheter. För oss är därför möjligheten att kunna fylla på eller utveckla sin kompetens för de nya jobb som växer fram en helt avgörande faktor. Men också att den som förlorar jobbet får rätt insatser för att hitta nytt jobb och under tiden en ekonomisk trygghet som gör att livet inte ställs helt på ända.

För vi vill ju vara ett land som drivs av idén att utveckling och tillväxt sker genom kunskap och kompetens. Därför är erfarenheten av att behöva strukturomvandla inget nytt för oss – vi har gjort det många gånger förr - sedan industrialiseringen och fram till idag. Vi - politiken, fackliga organisationer och arbetsgivare - har lång erfarenhet att tillsammans ta oss an förändring. Det betyder också att vi i fackförbunden är vana vid att ta ett stort ansvar, även när det handlar om svåra frågor och tuffa beslut. Och det tänker vi göra den här gången också.

TCO och medlemsförbunden lanserar tillsammans med Global Utmaning ett utbildningspaket som ska stärka fler att vilja bidra till fackligt engagemang för klimatet – till fler ambassadörer och pådrivare på våra arbetsplatser. Vi tror och hoppas att det kan bli ett viktigt verktyg och motor i en av våra viktigaste frågor. Vill du vara med på resan?

Ta del av utbildningspaketet Klimatagendan – Sverige ställer om och sprid kunskapen vidare!

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez