Rekordmånga nya medlemmar i TCO-förbunden

TCO

Pressmeddelande

2021-02-08

Under 2020 valde fler personer än någonsin tidigare att bli medlemmar i något av fackliga centralorganisationen TCO:s 13 medlemsförbund. Totalt växte förbunden med över 36 000 medlemmar, en ökning med 2,6 procent.

– Det är glädjande att fler ser värdet i det fackliga medlemskapet. Pandemin har gjort det tydligt vilken nytta som ligger i starka fackföreningar för både individen och samhället, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

2020 var det tionde året i rad som TCO ökade sitt medlemsantal. Tio av tretton förbund inom TCO hade en positiv medlemsutveckling under 2020. Allra mest växte Unionen, som med sina drygt 700 000 medlemmar är Sveriges största fackförbund.

– TCO representerar i dag långt över en miljon förvärvsarbetande medlemmar. Det ger en enorm tyngd till vårt arbete för att förbättra villkoren för svenska arbetstagare. Ett engagerat rekryteringsarbete ligger bakom trenden, som förstärks av det krisläge som har slagit mot arbetsmarknaden, fortsätter Therese Svanström.

TCO:s medlemsförbund samlade den 31 december 2020 totalt 1 454 677 medlemmar, en ökning med 36 788 personer jämfört med samma datum 2019. Ökningen är den största sedan 1985, vilket var den senaste gången ett nytt medlemsförbund valdes in i organisationen.

Bild på Jonas Mellqvist

Kommunikationschef

Jonas Mellqvist