Ännu en underbar natt!

Samhällsekonomi

Blogg

2021-04-23

Ikväll är det 40 år sedan det som kom att kallas ”den underbara natten” inleddes, då en politisk överenskommelse om en skattereform gjordes. En bra dag att påminna om politiska förhandlingar kräver ett gediget genomarbetat underlag för att lösningarna ska bli bra. Januariavtalets skattereform har ännu inte påbörjats. Finansministern borde jubilera genom att sätta igång en expertutredning. Så kanske ännu en underbar natt kommer!

I januariavtalet ingår en överenskommelse om att en bred skattereform ska genomföras. Dock har inte det arbetet påbörjats. Istället har skattesystemet under mandatperioden rörts till ännu mer.

Så låt oss blicka 40 år bakåt.

Under 70-talet hade marginalskatterna bara blivit högre. Regeringen hade tagit fram ett förslag till en skattereform, innebärande att de flesta löntagare inte skulle betala mer än 50 % skatt på en inkomstökning. För detta ville man dock ha brett parlamentariskt stöd. Så här beskrivs det i TCO:s skrift ”Ännu en underbar natt?” som gavs ut 2015.

"Nu inleddes förhandlingar mellan regeringen och Socialdemokraterna. Regeringen företräddes av budgetminister Rolf Wirtén (FP). Den avgörande förhandlingen med Socialdemokraternas företrädare Kjell-Olof Feldt inleddes på kvällen den 23 april. Då överenskommelsen kunde meddelas dagen efter tillfrågades Wirtén av en journalist om hur natten hade varit. Wirténs svar, ”underbar!” gav upphov till uttrycket ”den underbara natten”

Det var inte så att Wirtén och Feldt satte sig ner med varsitt rutigt block och miniräknare och tog fram skatteskalor. Det fanns gedigna underlag, där de kunde ha den sista politiska förhandlingen om en bred lösning. Ett sådant underlag behöver tas fram även nu.

Jag förstår att det inte är aktuellt för Magdalena Andersson att tillbringa natten med Emil Källström och Mats Persson. Men det skulle vara en välgärning för svensk ekonomi och arbetsmarknad om de kunde komma överens redan i eftermiddag om att ge en expertkommitté i uppdrag att ta fram ett underlag för en skattereform. För det behövs ett gediget och genomarbetat material att utgå ifrån  när det väl är dags för förhandlingar.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter