Att använda bostäderna bättre

Samhällsekonomi

Rapport

2019-09-18

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Dels är bostadsbristen utbredd, dels finns inbyggda trösklar för att byta bostad. Unga har svårt att påbörja en högre utbildning för att de inte finner tak över huvudet på en ny ort. Det är orsaken till att TCO nu tar upp bostadspolitiken och bostadsmarknadens funktionssätt. Det behövs såväl kraftigt utökad nyproduktion som ett bättre användande av det stora befintliga beståndet bland annat genom ökad rörlighet. TCO tar inte här ställning till de omfattande reformer på flera politikområden som behövs för en bättre fungerande bostadsmarknad men ser att beskattningen har inverkan. Därför tar rapporten upp flera möjliga förändringar på skatteområdet, som bäst genomförs genom en bred skattereform.

 

Ladda ner rapporten Att använda bostäderna bättre

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter