Direkiven till en skatteutredning

Samhällsekonomi

Nyhet

2019-04-09

Det är bråttom med att få till en skatteutredning. TCO anser därför att en utredning tillsätts snarast med uppdrag att ta fram underlag för en kommande bred parlamentarisk överenskommelse om principer och riktlinjer för skattepolitiken. Direktiven till en sådan utredning blir mycket avgörande för vad som kan komma ut. Från TCO tycker vi att inledningen till ett utredningsdirektiv, baserat på de mål med reformen som anges i januariavtalet, skulle kunna se ut som följer:

”En kommitté ges i uppdrag att analysera och lägga fram förslag till nya principer och riktlinjer för beskattningen vilka kan ligga till grund för en bred politisk skatteöverenskommelse.

Utgångspunkten för en översyn bör vara neutralitet och likformighet men också ett skattesystem som är effektivt och ändamålsenligt, med hänsyn till internationell konkurrenskraft.

Beskattningen av arbete bör minska och skiftas över mot skatt på konsumtion, kapital och miljöskadlig verksamhet

Kommittén ska analysera nuvarande situation och framtida utveckling särskilt ur ett EU-perspektiv vad gäller såväl nationell som gemenskapslagstiftning.

Som en allmän utgångspunkt för uppdraget gäller att utredningens förslag ska vara statsfinansiellt neutrala . Förslagen ska främja tillväxt och konkurrenskraft för långsiktigt goda skatteintäkter.

 

Här kan du läsa TCO:s förslag på direktiv till en skatteutredning.