Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-03-02

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om fortsatt förstärkt stöd vid kortidsarbete.

I promemorian föreslås att den förstärkning av stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden januari–mars 2021 förlängs med en månad och kommer därmed att gälla till och med den 30 april 2021.

TCO tillstyrker förslaget.

Ladda ner remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan