Högt i tak så det räcker i rut!

Samhällsekonomi

Blogg

Riksrevisionens granskning av rutavdraget visar att det långt ifrån är självfinansierande för statskassan. Inget märkligt resultat, få hävdar att det är så. Däremot är rutavdraget en viktig bit i det livspussel många försöker lägga med jobb och ansvar för barn och hem. Därför måste rutavdraget värnas, från förslag som gör det dyrare och minskar legitimiteten.

Riksrevisionens granskning är välkommen, och även om få på allvar hävdar att rutavdraget är offentligfinansiellt neutralt, dvs betalar sig själv, finns det all anledning att ta den på allvar för oss som ändå vill värna möjligheten till vissa hushållstjänster till vitt och överkomligt pris för kunderna.

Ett av förslagen som nu är på gång är att höja det sammanlagda taket för rutavdraget per person. Det finns med i januariavtalet, men bör inte genomföras. Att höja taket för rutavdraget per person till 75 000 kronor, tjänster för 150 000 kronor, har väldigt lite att göra med att få ihop vardagspusslet med jobb och barn.

Fram till och med 2015 var taket för rut- och rotavdrag 50 000 kronor per person, dvs 50 % av en arbetskostnad på 100 000 kronor. Därefter ändrades reglerna så att taket för rutavdrag blev 25 000 kronor, samtidigt som taket för rot var kvar på 50 000 kronor (exkl. uttaget rutavdrag) men sänkt till 30 % av arbetskostnaden. Låter det krångligt? Det var det förstås, men resultatet blev att för byggjobb blev maximal skatterabatt 50 000 kronor, 30 % av 160 000 kronor i arbetskostnad medan maximalt rutavdrag blev 25 000 kronor, 50 % av 50 000 kronor.

Nu spelade de nya rutreglerna inte så stor roll för utfallet. Endast 673 personer hade använt fullt avdrag, varav bortåt hälften tjänade mer än 1 miljon kronor.

Tabell som visar hur antal personer som använt maximalt belopp till RUT-tjänste 2015. De medd en inkomst över 1 miljoner kronor är flest.

Efter sänkningen av rut-taket till 25 000 kronor var det däremot fler, 11 660 personer, som kom upp i takbeloppet.

Diagram som visar antalet personer som använt max-beloppet till RUT-tjänster 2017. De som tjänstar mellan 500000 och 700000 är flest.

Taket för rutavdrag per person är redan återställt till 50 000 kronor, alltså för att nå taket ska tjänster köpas till ett värde av 100 000 kronor. Det är väldigt mycket pengar och väldigt mycket tjänster. Att ytterligare höja taket till 75 000 kronor, tjänster för 150 000 kronor per person, skulle skada legitimiteten tjänsteköp på den nivån har väldigt lite med vardagspusslet för vanliga yrkesverksamma att göra.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter