Mer krävs för att stärka välfärden

Samhällsekonomi

Nyhet

2021-12-16

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Välfärdskommissionen syfte har varit att stärka välfärden i kommuner och regioner. Idag presenterade kommissionen sin slutredovisning med 29 åtgärder om bland annat digitalisering, styrning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och effektivt nyttjande av offentliga resurser. 

Veronica Magnusson, Visions förbundsordförandeTCO har deltagit i kommissionens arbete genom Visions ordförande Veronica Magnusson och står bakom de 29 åtgärderna. De är en bra början, men däremot räcker de inte på långa vägar för att ge kommuner och regioner långsiktiga planeringsförutsättningar att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Mer behöver göras för att på riktigt förbättra villkoren för välfärdens medarbetare och chefer.

TCO vill se förbättrade ekonomiska förutsättningar och stabila planeringsmöjligheter, exempelvis genom att undvika kortsiktiga och öronmärkta pengar.

En aspekt som kräver mer arbete är också arbetsmiljön och villkoren inom välfärden. Det är en nyckel för till exempel möjligheterna att rekrytera, behålla personal och att minska antalet sjukskrivningar.

Slutligen krävs också lämpligt utformade utbildningsvägar, regional fördelning och en stärkt attraktivitet för att arbeta i välfärden som en del i att stärka kompetensförsörjningen.

Välfärdskommissionens 29 åtgärder är en bra grund att stå på när arbetet med att stärka välfärden fortsätter – för fortsätta måste det göra. TCO vill fortsatt vara en konstruktiv part i det arbetet.