Midsommarförhandlingar i EU

Samhällsekonomi, EU

Blogg

2020-06-18

I morgon, på midsommarafton, möts EU-ländernas stats- och regeringschefer digitalt för att bland annat diskutera formerna för och finansieringen av unionens krisåtgärder men också långtidsbudgeten. Det finns olika syn på hur det ska gå till men också om hur budgeten ska utformas och finansieras. Utsikterna för att man skulle komma överens i morgon får anses vara små.

Som så ofta i de här sammanhangen handlar det om hisnande belopp. Kommissionens förslag uppgår till cirka 8 000 miljarder kronor. Åsikterna om stödpaketets storlek går isär, men också hur det ska utformas. En del länder förespråkar att det ska handla om bidrag, andra om att det ska vara en kombination av bidrag och lån. Det finns också de som vill se att det i allt väsentligt ska handla om lån. Sverige sällar sig till de senare.

För oss i TCO är det europeiska samarbetet mycket viktigt eftersom det bara är genom samarbete som man kan lösa gemensamma problem. Betydelsen av den inre marknaden går inte att underskatta för svenskt välstånd. Därför har vi spelat en aktiv roll under Coronakrisen och framfört våra ståndpunkter till riksdag, regering och de svenska europaparlamentarikerna. Vi ser ett behov av en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning. Den innehåller sådant som EU kan och bör ägna sig åt. Rättsstatens principer måste stärkas, den inre marknaden utvecklas, handeln med omvärlden underlättas. Investeringar måste göras för att främja både digital och grön omställning.

Tyvärr har Kommissionen även bakat in minimilönefrågan i återhämtningspaketet. Det är mycket allvarligt. Vår uppfattning är alltjämt att EU inte har befogenheter att reglera den typen av frågor. Att koppla minimilönefrågan till åtgärderna med anledning av pandemin är vanskligt och riskerar att försena eller i värsta fall förhindra de stödpaket som Europa så väl behöver.

Om några timmar är det dags för mig att logga ut och lägga ännu en intensiv och givande vecka bakom mig. Glad midsommar!

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström