Omsättningsstöd för enskild näringsidkare

Samhällsekonomi

Remissvar

2020-10-27

TCO välkomnar att detta stöd införs. TCO har under lång tid arbetat för att ett stöd till enskilda näringsidkare ska komplettera övriga krisåtgärder.

TCO organiserar 1,4 miljoner tjänstemän, en del av dem är verksamma som egenföretagare med enskild näringsverksamhet. Somliga för att de trivs bäst med den formen, andra för att villkoren i deras bransch är sådana att en enskild firma är en förutsättning för att kunna vara yrkesverksam. Det handlar om skådespelare och andra yrkesgrupper inom scen och film, journalister, fotografer, konsulter med flera yrkesgrupper.

Det är personer som säljer sin tid och sitt kunnande, men som vanligen har försumbara fasta kostnader och därför inte kunnat få del av omställningsstödet. Inte heller har de kunnat ta del av korttidspermittering som dem som är verksamma i eget aktiebolag har kunnat göra. Det är även mycket svårt att få arbetslöshetsersättning, vilket dessutom kräver att verksamheten helt och hållet läggs ner.

Dessa förhållanden råder trots att de i hög grad tillhör de yrkesgrupper som drabbats mycket hårt av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Samtidigt har de vanligtvis inte ens i normala fall inkomster i den utsträckningen att de kan bilda reserver i någon nämnvärd omfattning. Även på denna punkt har stödinsatser gått förbi.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter