Önskas: besked om #skattereform

Samhällsekonomi

Blogg

2019-09-18

Många olika skatteförslag finns med i budgetpropositionen för 2020. Men ett viktigt besked saknas, att regeringen nu sätter fart på arbetet med att ta fram underlag för en bred och samlad skattereform.

Den stora spretigheten de skatteförslag som ligger i budgetpropositionen är i sig en illustration till behovet av en bred och samlad skattereform. Flertalet av skatteförslagen, såsom differentiering av arbetsgivaravgifter efter tillträde på arbetsmarknaden, sänkt inkomstskatt för bosatta på vissa ställen eller i viss ålder för viss typ av inkomst adderar till den mycket långa rad av avsteg, undantag, nedsättningar och differentieringar som redan finns och som är ett av de bärande skälen för att göra en samlad skatteöversyn. 

Budgetpropositionen innehåller också förslag om borttagande av den högre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, även kallad värnskatten. Det är i och för sig en välkommen förändring. Det ska löna sig bättre att utbilda sig och ta ansvar. Det är viktigt att Sverige är internationellt konkurrenskraftigt alternativ för kvalificerad arbetskraft, att villkoren för växande företag är goda.

Samtidigt hade det varit väldigt mycket bättre att sänka de högsta marginalskatterna i samband med att även andra skatteförändringar genomförs. I ett bredare paket hade de kortsiktiga fördelningseffekterna inte blivit så bestickande, och det hade kunnat underlätta för andra nödvändiga men inte alltid så populära förändringar såsom begränsning av ränteavdrag. 

TCO har verkligen välkomnat att januariavtalet innehåller en bred skattereform. Det är olyckligt att en lång rad skatteförändringar, som i vissa fall går helt stick i stäv med riktlinjerna för skattepolitiken, först genomförs. Istället borde man sätta igång ett utredningsarbete för att lägga grunden för en samlad skatteuppgörelse.

TCO vill ha en fullt finansierad skattereform, med sänkt skatt på jobb och växande företag, ökad skatt på konsumtion, miljöskadlig verksamhet och kapital.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter