RUT-avdrag för äldre är ingen bra idé

Samhällsekonomi

Nyhet

2021-01-21

Nyligen presenterades förslag om att utvidga RUT-tjänsterna specifikt mot de äldre. Det är ett behjärtansvärt initiativ men bör inte genomföras. Det skulle leda till att man undergräver RUT:s legitimitet och kan knappast ge någon större mernytta till de äldre.

TCO anser att systemet med RUT-avdrag, dvs. en skattereduktion med halva arbetskostnaden för vissa hushållsnära tjänster, är viktigt för att underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och ansvar för familjeliv, och att det just därför behöver värnas från förslag som riskerar att undergräva legitimiteten för systemets grunduppgift. 

Utredningen SOU 2020:52 har lagt förslag som innebär en ordning med särskilda RUT-avdrag för äldre, för tjänster som bland annat avser sällskap, matlagning och bakning samt rastning och passning av sällskapsdjur. TCO anser att RUT-tjänster är en viktig del i en politik för att underlätta människors livspussel men att utvidga för ovan tjänster faller utanför syftet. Det är värt att notera att utredningen som har i uppdrag att utreda frågan själva utrycker att det är olämpligt att införa detta förslag.

Istället vill TCO se att lagstiftaren arbetar mer aktivt för att att hålla skattereduktionen för hushållsnära tjänster till ändamålet att underlätta livspusslet genom tjänster som levereras med goda arbetsvillkor. De tre viktigaste förslagen är:

  • Inför ett tak för RUT-avdrag per timme.
  • Nej till breddning av RUT-avdraget till nya områden.
  • Återställ taket för RUT-avdrag på 50 000 kr/person.

Exempelvis var det bara 10 000 personer med inkomst under en miljon kronor per år som kom upp i taket för RUT-avdrag på 25 000 kronor 2018, och då det 2015 var 50 000 var det endast några 100 personer som kom upp till taknivå. Taket höjdes 2019 till 50 000 för att ytterligare höjas 2020 till 75 000. 

För 2020 utgjorde städning ca 70 procent av de totala RUT-tjänsterna,
trädgård ca 17 procent och flytt nio procent. Övriga tjänster utgjorde mindre än en procentenhet vardera, de nu tillagda tjänsterna ligger (liksom flytt) utanför det vardagliga livspusslet. 

Läs mer i TCO-rapporten ”Var rädd om RUT”.