Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Samhällsekonomi, A-kassa

Remissvar

2021-12-17

TCO har beretts möjlighet att avge yttrande över promemorian Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa och inkommer härmed med följande yttrande. I promemorian föreslås att en skattereduktion om 25 % av avgiften till arbetslöshetskassan införs. TCO tillstyrker förslaget.

Det är bra att det blir billigare att vara medlem i arbetslöshetsförsäkringen. En väl fungerande arbetsmarknadspolitik bygger på att de som etablerat sig på arbetsmarknaden också är försäkrade genom arbetslöshetsförsäkringen. Det viktigaste för att nå en bred anslutning är dock att försäkringen som sådan ger ett acceptabelt skydd vid arbetslöshet.Det är inte minst viktigt för att omställningen på arbetsmarknaden ska fungera.

Det är också ett viktigt inslag i en finanspolitik för ekonomisk stabilitet vid konjunkturfall, och därmed högre arbetslöshet, att konsumtionen kan hållas uppe och människor inte behöver gå från hus och hem.

Det aktualiserades med tydlighet genom att såväl ersättningstak som kvalifikationsregler och lägstanivåer snabbt behövde förbättras när den ekonomiska chocken på grund av pandemin inträffade. Därför behöver arbetslöshetsförsäkringen reformeras med ett långsiktigt och permanent högre ersättningstak och mer inkluderande kvalifikationsregler

 

Läs hela remissvaret.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter